1. Jak przygotować skutecznie organizacje do zmiany?
  2. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu
  3. Kaizen w życiu codziennym

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Uczestnik po szkoleniu zna narzędzia i systemy nowoczesnego planowania procesów biznesowych, zdobył wiedzę, która pozwoli zarządzać i doskonalić procesy w firmie, z wykorzystaniem narzędzi występujących w systemach Kaizen i Lean. Umie identyfikować marnotrawstwo w pracy własnej i zespołów. Umie określać i tworzyć standardy niezbędne do pracy własnej i innych w firmie.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, pracowników wyższej i średniej kadry menadżerskiej, Dyrektorów oraz wszystkich zainteresowanych Lean Management.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Ceryfikat ukończenia szkolenia oraz materiały
w wersji elektronicznej:

prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych. Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Adam Moszyński (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.