Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                      14

Termin rozpoczęcia usługi:                          17.06.2021

Termin zakończenia usługi:                         18.06.2021

Maksymalna liczba uczestników:              15

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                           Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                              85 7320 258

E-mail:                                                                  uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowania i opisywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia pełnej księgowości fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych fundacji.

Cel edukacyjny

Uczestnik pozna między innymi najistotniejsze praktyczne zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zdobędzie wiedzę pozwalającą na prawidłową kategoryzację dokumentów finansowych w fundacji.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:

Kurs składa się z 2 zajęć po odpowiednio 8 i 6 godzin zegarowych

Tematy zajęć:

Dzień 1

Pre test

 1. Rachunkowość w fundacji prowadzącej działalność gospodarczą
 2. Przychody z działalności statutowej
 3. Przychody z działalności gospodarczej
 4. Koszty realizacji zadań statutowych.
 5. Koszty administracyjne.
 6. Koszty statutowe a cele statutowe.
 7. Koszty z działalności gospodarczej.
 8. Wartości wykonanych usług.
 9. Metody podziału kosztów wspólnych z fundacji i działalności gospodarczej.
 10. Sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat.

Dzień 2

 1. Zasady wystawiania faktur VAT
 2. Zwolnienia podmiotowe i zwolnienia przedmiotowe.
 3. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.
 4. Stawki podatku VAT.
 5. Warunki zwolnienia z VAT.
 6. Odliczenia VAT w działalności mieszanej – sposoby przyporządkowania.
 7. Odliczenia VAT wg proporcji sprzedaży.

Post test

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Uczestnik po szkoleniu posiada praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania i opisywania dokumentów finansowych występujących w pełnej księgowości fundacji prowadzącej działalność gospodarczą w celu kategoryzacji. Uczestnik zna zasady sporządzania sprawozdań finansowych fundacji i potrafi je wykorzystać w praktyce. Uczestnik wie jaką odpowiedzialność ponosi zarząd za księgi rachunkowe. Uczestnik potrafi zastosować w praktyce wiedzę pozwalającą na prawidłową kategoryzację dokumentów finansowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się bezpośrednio i pośrednio dokumentacją księgową, między innymi do członków zarządu i rad nadzorczych spółek, prokurentów, właścicieli firm oraz menadżmentu w firmie, a także do innych osób mających styczność z dokumentami księgowymi.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej: prezentacje, ćwiczenia oraz linki do filmów szkoleniowych.

Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń) oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                Joanna Lisowska (osoba prowadząca może ulec zmianie)

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Na miejscu u klienta (usługa realizowana zdalnie)

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy szkoleniowej (https://app.livewebinar.com). Każdy z uczestników otrzymuje link do platformy za pośrednictwem, której prowadzona będzie usługa. Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana. Wizerunek uczestników nie będzie rejestrowany.

Do zdalnej komunikacji uczestnik potrzebuje sprzętu komputerowego: komputer PC (minimum 2 rdzeniowy oraz minimum 2 GB RAM) oprogramowaniem Windows 7 lub wyżej, MAC-tylko z przeglądarką Chrome, Android- tylko z przeglądarką Chrome Uczestnik musi dysponować minimalnymi parametrami łącza sieciowego: 5MB/s. Niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom dostęp do prezentowanych treści jest zaktualizowana przeglądarka internetowa, np. Google Chrome wersja 29 lub późniejsza, Opera wersja 38.0 lub późniejsza, Mozilla Firefox version 4 5.0 lub późniejsza.