Fundacja Okno na Wschód, we współpracy z KGW „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie, rozpoczyna realizację pierwszego w Polsce wojewódzkiego programu wsparcia kół gospodyń wiejskich, którego celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i promocja działań prowadzonych na rzecz lokalnych społeczności przez dane organizacje społeczne.

Oferta skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek ponad 350 Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego i obejmować będzie m.in. szkolenia tematyczne, warsztaty liderskie, szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjnych dla przedstawicieli KGW.

W ramach programu uruchomiana została już platforma edukacyjno-informacyjna www.kgwpodlaskie.pl, zawierająca bazę podlaskich KGW, artykuły i materiały szkoleniowe. Zaplanowane są również działania mające na celu stworzenie długofalowej strategii rozwoju i wsparcie w zarządzaniu wybranych KGW.

Wśród instytucji pełniących funkcję Patronów programu i zaangażowanych w pomoc przy realizacji działań w ramach programu są m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaski Instytut Kultury, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Red. PS