Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na „W drodze. Żołnierze Armii Andersa 1941-1946”. Ekspozycję można oglądać w Białymstoku, na Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, do 21 czerwca 2021 r.

„W drodze. Żołnierze Armii Andersa 1941-1946” to ekspozycja zrealizowana w przestrzeni miejskiej, której głównym elementem są koloryzowane fotografie z epoki oraz korespondujące z nimi wspomnienia oficerów i żołnierzy PSZ na Zachodzie.

– Muzeum Wojska w Białymstoku posiada w zbiorach liczne eksponaty związane ze służbą żołnierzy w „armii Andersa”. Wśród nich są m.in. fotografie żołnierzy, wykonane przez nich samych lub Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty PSZ w ZSRS, Oddział Propagandy i Kultury Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie, Referat Fotograficzny Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu Polskiego w latach 1941-1946. To zdjęcia o różnej wielkości i stanie zachowania, czasami opisane na odwrocie, wszystkie czarno-białe lub w sepii. Fotografie dokumentują niemal cały szlak przebyty przez „armię Andersa”, od ZSRS przez Persję (Iran), Bliski Wschód (Irak, Palestyna) po Włochy i Wielką Brytanię. Biorąc je w dłonie mamy poczucie kontaktu z odległą historią. Jak sprawić, by stała się bliższa? Może próba przywrócenia kolorów starym fotografiom pozwoli lepiej wejść w świat ich bohaterów? – opowiada Marcin Koziński, autor wystawy.

Twórcą koloryzacji zdjęć jest Mirosław Szponar, były fotograf i fotoreporter. Praca nad dwudziestoma zdjęciami zajęła mu kilka miesięcy, które poza pracami graficznymi wypełniały m.in. stałe konsultacje historyczne z muzealnikami. Czasami w kwestii wyjątkowych drobiazgów, jak kolor nici, którymi przyszyty został guzik mundurowy.

Ekspozycji towarzyszy strona internetowa pod adresem: www.mwb.com.pl/wdrodze. Można ją odnaleźć również przy pomocy kodu QR, znajdującego się na planszach wystawienniczych. Poza dodatkowymi treściami narzędzie oferuje użytkownikom kilka interaktywnych funkcji, które mogą stanowić dobrą zabawę. Jej autorami są Koziński i Beata Wiśniewska-Lewoc. W punkcie kasowym Muzeum (ul. Kilińskiego 7) można bezpłatnie otrzymać katalog wystawy.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: