Zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe trafiły już do 207,5 tys. świadczeniobiorców w województwie podlaskim. Seniorzy otrzymali także w tym roku tzw. trzynastą emeryturę.

Jeszcze przed majówką ZUS wypłacił ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce pocztowej. Będzie to decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki i decyzja waloryzacyjna. Trwa wysyłka listów.

W 2021 roku ponad 200 tys. emerytów i rencistów, otrzymujących świadczenia z Oddziału ZUS w Białymstoku, w swoich skrzynkach pocztowych znajdą list z ZUS-u z informacją, o jaką kwotę zwiększyła się od marca emerytura lub renta. Z korespondencji dowiedzą się również, że przyznane zostało im i wypłacone w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynastka. Obie informacje znajdą się w jednej kopercie.

Wysyłka listów już trwa. 57 tys. korespondencji w naszym regionie została już zrealizowana. Osoby pobierający swoje świadczenia do 15 czy 25 dnia miesiąca muszą jeszcze chwilę poczekać. Korespondencja z ZUS powinna do nich trafić do końca maja.

ZUS przeprowadza waloryzację jak również wypłaca trzynastą emeryturę wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Aby otrzymać podwyżkę marcową, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 28 lutego tego roku i pobierać to świadczenie. W przypadku trzynastki – otrzymały ją osoby, które pobierały świadczenie na dzień 31 marca.

Dodatkowe świadczenie pieniężne oraz waloryzację oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Red. PS, fot. ZUS