Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2020 wynika, że średnia emerytura w Polsce to prawie 2 500 zł brutto. Najwyższa przeciętna emerytura notowana jest w województwie śląskim i wynosi 2 950 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że taka średnia jest spowodowana dość wysokimi świadczeniami górniczymi. Natomiast najniższa średnia emerytura jest w województwie podkarpackim i wynosi 2 217 zł miesięcznie. W województwie podlaskim to kwota 2 244 zł brutto.

Wysokość wypłacanych świadczeń z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane coroczną marcową waloryzacją, jak również faktem, że emeryci nawet gdy już pobierają świadczenia, bardzo często pracują zawodowo i po określonym czasie mogą doliczyć staż pracy lub składki – w zależności od tego, jaki wariant im przysługuje.

W 2019 roku przeciętna emerytura w naszym regionie wynosiła 2 130 zł, zatem po roku wzrosła o 114 zł. Liczba seniorów, którym białostocki ZUS na koniec 2020 roku wypłacał świadczenie, to 156 tys., czyli o prawie 5 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Natomiast w całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury 6 milionom osób, a łączna suma wypłacanych emerytur to 45,1 mln zł. Do nestorów z województwie podlaskim z tej puli trafia kwota 1,1 mln.

Im później przejdziemy na emeryturę, tym jej wysokość będzie wyższa. Wartość świadczenia jest bowiem uzależniona od sumy opłaconych i zwaloryzowanych składek emerytalnych, jak również kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia.

Wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu można zdecydować o przejściu na emeryturę lub kontynuowaniu aktywności zawodowej. W 2020 roku wnioski o przyznanie emerytury po raz pierwszy w placówkach podlegających Oddziałowi ZUS w Białymstoku złożyło 14 tys. osób, zaś rok wcześniej o 1 tys. więcej. Tendencja ta jest taka sama w całym kraju. Liczba wniosków o przyznanie emerytury w 2019 roku wyniosła 512 tys., a w ubiegłym roku 480 tys., czyli o ponad 32 tys. mniej.

Red. PS, fot. pexels.com

Tagi: