Fundamenty budynku mieszkalnego, fragmenty kafli piecowych oraz ceramika. Zakończyły się ratownicze badania archeologiczne w Orli.

W grudniu ubiegłego roku, w trakcie robót związanych z budową sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Orla, robotnicy natrafili na relikty kamienno-ceglanych fundamentów. Prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków, wstrzymała dalsze roboty ziemne i nakazała przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych.

Badaniami ratowniczymi został objęty obszar o długości 20 m i szerokości ok. 1 m.

– W wyniku przeprowadzonych badań odsłonięto fragment muru fundamentalnego kamienno-ceglanego stanowiącego pierwotnie pozostałość budynku mieszkalnego – powiedziała prof. Małgorzata Dajnowicz. – Według opinii archeologa, odkryty fragment muru stanowił północno-wschodni narożnik dworu.

Wojewódzka konserwator zabytków dodała, że „w warstwach sąsiadujących z reliktami murowanymi natrafiono także na fragmenty kafli piecowych, ceramiki oraz dachówki”.

Zdaniem archeologów odkryte relikty najprawdopodobniej pochodzą z XVII wieku i stanowią pozostałości dworu Radziwiłłów.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wydanym przez podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

– Jeżeli będzie taka potrzeba – nie widzę przeciwskazań do ich kontynuacji i poszerzenia zakresu prac i terytorium eksploracji archeologicznych – podkreśliła prof. Małgorzata Dajnowicz.

Inf. i fot. WUOZ Białystok

Tagi: