Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową, zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Jednym słowem – szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Skierowanie na rehabilitację wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników kilku badań, mi.in. RTG klatki piersiowej, aktualnej morfologii, EKG.

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji, podczas której pacjenci będą mogli skorzystać z wielu zabiegów, m.in. z:

  • kinezyterapii;
  • inhalacji;
  • hydroterapii;
  • fizykoterapii;
  • wielu innych, według indywidualnych wskazań.

Rehabilitacja pocovidowa obejmuje również edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, a także leczenie dietetyczne.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

W województwie podlaskim w programie są już trzy placówki:

  1. Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo – Naczyniowe w Augustowie
  2. Szpital Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowy w Supraślu
  3. Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów w Augustowie

Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana, wówczas, gdy kolejne placówki medyczne zgłoszą akces i potwierdzą spełnianie warunków niezbędnych do realizacji programu rehabilitacji stacjonarnej, czyli w uzdrowiskach i szpitalach.

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na rehabilitację, mogą zgłosić się na leczenie do dowolnej placówki w kraju.

Red. PS, fot. pexels.com