207,5 tys. świadczeniobiorców w województwie podlaskim otrzyma w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynastą emeryturę. Kwota tegorocznych trzynastek, wypłaconych przez białostocki oddział ZUS, to ponad 258 mln zł. Świadczenie to zostało wysłane w całym kraju prawie 8,5 mln osób na kwotę 10,5 mld zł. Łącznie dodatkową wypłatę otrzyma 9,8 mln osób, a ZUS rozdysponuje na ten cel około 12,2 mld zł.

Trzynaste emerytury trafiły już do niemal 206 tysięcy świadczeniobiorców w województwie podlaskim. ZUS wypłaca tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień, w terminie płatności emerytury czy renty. Terminów wypłat w ZUS jest kilka: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Ponieważ ostatni z nich, czyli 25 kwietnia, przypada w niedzielę, to emeryci i renciści swoje trzynastki otrzymają już w piątek, 23 kwietnia.

Większość trzynastek jest wypłacana w kwietniu, jednak pozostają jeszcze osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny wypłacany za kwiecień pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jak informuje ZUS w Białymstoku, ponieważ 1 maja jest dniem wolnym od pracy, środki te trafią do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia, jeszcze przed majówką.

Trzynastkę dostaną osoby, które miały ustalone prawo do emerytury czy renty na 31 marca 2021 roku i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Roczne dodatkowe świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którym wypłacane jest świadczenie z ZUS, KRUS lub innej instytucji emerytalno – rentowej.

ZUS wypłaca trzynastki wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to 1 250,88 zł brutto. Z tej sumy, w większości przypadków, należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej na rękę będzie to 1 022,30 zł. Co ważne, trzynastka jest zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet jeśli pieniądze trafią na konto. Świadczenie ma bowiem specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je w przelewach.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi: