Na drewnianym lamusie plebańskim w Knyszynie zawisła tabliczka z napisem „Zabytek Zadbany”. To symboliczne potwierdzenie wygranej w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

W ubiegłym roku zabytkowy obiekt w Knyszynie z początku XIX wieku został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek zadbany”, organizowanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków w kategorii architektura i budownictwo drewniane.

– Nagroda została przyznana za prace remontowe i konserwatorskie, dzięki którym zachowano i wyeksponowano cenny zabytek dawnego drewnianego budownictwa gospodarskiego – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Tabliczkę przypominającą o wygranej zamocowali we wtorek prof. Małgorzata Dajnowicz i ks. Andrzej Sadowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie.

Drewniany lamus, pierwotnie spichrz zbożowy, został wybudowany w 1808 roku. Należał do gospodarstwa plebańskiego, o którym wiadomo, że w XIX wieku składało się – oprócz plebanii i domu wikariusza – także z zespołu zabudowy gospodarczej.

W 2017 roku, po wykonaniu inwentaryzacji konserwatorskiej, obiekt translokowano w granicach działki dawnego gospodarstwa. Budynek posadowiono na fundamencie z wykorzystaniem kamieni odzyskanych z pierwotnej lokalizacji.

– Założeniem wykonawczym prac było zachowanie w jak największym stopniu oryginalnych elementów drewnianych, a w przypadku degradacji materiału – ich uzupełnienie lub odtworzenie. Zachowano 70 procent oryginalnej substancji zabytkowej – opowiada prof. Małgorzata Dajnowicz.

Red. PS, fot. PWKZ

Tagi: