Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec lutego zakończył wysyłkę deklaracji podatkowych PIT. PIT-y trafiły do wszystkich osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W zależności od tego, jaki PIT został wysłany do świadczeniobiorcy, to ZUS albo dokonał rozliczenia podatkowego, albo nie.

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Roczne obliczenie podatku jest sporządzane tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym 0.

ZUS rozesłał trzy rodzaje deklaracji PIT za 2020 rok: PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT-40A, oznacza to, że jego deklaracja jest już całkowicie rozliczona przez ZUS i nie musi nic robić. Chyba, że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń, wówczas rozlicza się samodzielnie. Na odwrocie PIT z ZUS są informacje, które kwoty należy przenieść do zeznania podatkowego.

Świadczeniobiorca, który otrzymał PIT-11A lub PIT-11, może samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe lub poczekać do 30 kwietnia. Wtedy Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

Osoby, które do tej pory nie otrzymały z ZUS-u deklaracji podatkowej PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłaca świadczenie. Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r. udostępniono również na portalu PUE ZUS w zakładce „Formularze PIT”. Klienci, którzy mają profil na PUE ZUS, mają możliwość podglądu i wydrukowania swoich deklaracji podatkowych PIT.

Red. PS, fot. ZUS

Tagi:

,