Seniorzy zamieszkujący województwo podlaskie coraz chętniej korzystają z możliwości otrzymywania emerytur czy rent na rachunek bankowy. Już 78,5 proc. świadczeniobiorców ZUS z naszego regionu woli przelew pieniędzy na konto niż wyczekiwanie na wizytę listonosza.

– To świadczeniobiorca wybiera, w jaki sposób pieniądze wypłacane przez Zakład zostaną do niego przekazane. Może wskazać swój rachunek bankowy lub skorzystać z pośrednictwa poczty. Raz podjęta decyzja w momencie składania wniosku zawsze może ulec zmianie i warto wybrać najlepszą i najbezpieczniejszą formę otrzymywania należnych pieniędzy – mówi Katarzyna Krupicka z białostockiego oddziału ZUS.

Przelewy bankowe najczęściej wybierają osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także emerytury pomostowe. Wskaźnik ubankowienia tych świadczeń waha się w naszym województwie od 98 do 95 proc. i jest przeciętnie wyższy o 1 do 4 proc. niż średni w kraju. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są wypłacane samodzielnie. Tu ilość przekazów bankowych stanowi odpowiednio zaledwie 40 i 30 proc. w skali wszystkich wypłacanych tego typu świadczeń.

Preferencje klientów ZUS wskazują na coraz częstszy wybór banku, a nie usług listonosza. Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, a także obostrzenia związane z minimalizowaniem kontaktu fizycznego, mogą jeszcze bardziej sprzyjać temu zjawisku. Świadczy o tym chociażby fakt, że w województwie podlaskim 100 proc. nowo przyznanych nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest przekazywana na rachunek w banku. W przypadku reny z tytułu niezdolności do pracy to 94,5 proc., a emerytur – 84,1 proc.

– Większość naszych nowych klientów po zakończeniu aktywności zawodowej wskazuje konto do przekazywania świadczenia, na które wcześniej otrzymywali wynagrodzenie za pracę. Te osoby sprawnie radzą sobie z bezgotówkową formą płatności,doskonale orientują się w usługach bankowych i korzystając z nich przez wiele lat, zaufały takiej formie rozliczeń. Emeryci są przestrzegani nie tylko przez ZUS, lecz również przez inne urzędy i organy, o tym że pieniądze odbierane w formie gotówki to pokusa dla oszustów i naciągaczy, a przelewy są wygodne i bezpieczne – dodaje Krupicka.

Każdy klient samodzielnie wybiera formę comiesięcznego odbioru pieniędzy na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Gdy dostaje z ZUS rentę czy emeryturę w gotówce, a zdecyduje się, na przekazywanie środków na konto, można to zrobić wypełniając wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (formularz ZUS EZP). Można wypełnić go w domu i złożyć w najbliższej placówce albo wysłać pocztą. Można również dokonać takiej zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Red. PS, fot. freepik.com/senivpetro

Tagi: