Detektywistycznego odkrycia dokonali pracownicy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Podczas prac konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkowej toaletce formie sekretery, odnaleziono notatki wykonane ołówkiem w języku niemieckim i polskim, pochodzące z lat 1922 i 1977. Informacja została ukryta w miejscu, do którego dotrzeć można było jedynie podczas pełnej konserwacji z demontażem praktycznie wszystkich elementów.

Odkrycia dokonano podczas realizacji projektu pn. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”, dofinansowanego przez UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Partnerzy projektu – Muzeum Podlaskie i Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie – wspólnie podjęli się zadania zapewnienia regularnej konserwacji swoich zbiorów. Oba muzea postanowiły stworzyć pracownie konserwatorskie w swoich siedzibach i otworzyć dwa Centra Badań i Ochrony Artefaktów. W tym celu polskie muzeum adaptuje stary magazyn w Choroszczy, a białoruskie – dwa budynki w Grodnie.

Nowe pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt, by móc prowadzić badania i prace konserwatorskie (w tym metalu, drewna, złoceń, ceramiki, papieru i skóry). Ponadto, obie instytucje zakupią specjalistyczne pojazdy do bezpiecznego transportu swoich zbiorów.

Dzięki realizacji projektu sąsiednie regiony Polski i Białorusi otrzymają znaczne wsparcie w zakresie badań i ochrony ich dziedzictwa. Planowane wystawy prezentujące publiczności efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych w nowych centrach zaowocują lepszą promocją obszaru przygranicznego.

Z pewnością publiczność będzie mogła poznać też tajemnicę zabytkowego mebla – odkryte notatki dotyczyły bowiem… zabiegów renowacyjnych, jakim poddano toaletkę we wspomnianych latach.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina działa na rzecz rozwoju pogranicza tych trzech krajów już od 17 lat. Przez ten czas wsparł kwotą przeszło 400 mln euro ponad 450 projektów, angażując w ich realizację ok. 1000 beneficjentów (instytucji i organizacji) po obu stronach granicy.

Red. PS, fot. Muzeum Podlaskie

Tagi: