Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego XIX-wieczny nagrobek Eustachego Klimaszewskiego z cmentarza przykościelnego w Miłkowicach Maćkach.

Nagrobek wykonany po 1845 roku ma formę steli ustawionej na dwustopniowym cokole. Wykonany został z piaskowca technikami rzeźbiarskimi i kamieniarskimi. Stela posiada kształt prostopadłościanu ustawionego w pozycji wertykalnej.

Na awersie steli znajduje się napis: POKÓJ CI DROGI MĘŻU POD / NIEMYM GŁAZEM / TY MIŁOŚCI PRZYJAŹNI BYŁ / TKLIWYM OBRAZEM / ZA TYLE Z TOBĄ SZCZĘŚCIA CI / SKŁADAM PAMIĄTKĘ / KTOKOLWIEK IESTEŚ WSTRZYMAJ / KROK SPIESZNY NA CHWILĘ / CHOĆ IEDNĄ ŁZĘ BŁAGALNĄ UROŃ / PRZY MOGILE / KLIMASZEWSKI / EUSTACHY / W 26 WIOŚNIE ŻYCIA PRZENIÓSŁ SIĘ / DO WIECZNOŚCI 15 MARCA 1845 R.

Poniżej inskrypcji umieszczono płaskorzeźbioną scenę ukazującą mężczyznę, zapewne na łożu śmierci, otoczonego dziećmi i kobietą trzymającą niemowlę.

Z kolei na rewersie steli znajduje się napis inskrypcyjny: WIECZNY POKÓJ / ANNIE KLIMASZEWSKIEY / TERESSIE KOSINSKIEY / KOSINSKIEMU / FRANCISZKOWI / I ICH WNUCZCE / STEFANII / KLIMASZEWSKIEY.

Mimo widocznych zniszczeń nagrobek nie zatracił swoich wartości zabytkowych.

– O wartościach artystycznych pomnika świadczy sposób opracowania kamienia, użyte dekoracyjne liternictwo oraz technika wykonania sceny figuralnej. Dobór detalu oraz poprawność proporcji potwierdzają, że zarówno stela jak i jej zwieńczenie powstały z ręki wprawionego twórcy mówi- prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Z wnioskiem o wpisanie nagrobka do rejestru zabytków do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się parafia pw. św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (gmina Drohiczyn).

Red. PS, fot. PWKZ

Tagi: