Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które dodatkowo w ubiegłym roku pracowały, muszą do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy osiągnęli w zeszłym roku przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. W tym roku obowiązek ten należy wypełnić do 1 marca, gdyż ostatni dzień lutego 2021 r. przypada w niedzielę. Zarobki te mogą dotyczyć umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też przychody z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej oraz z prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozliczyć się z przychodu muszą także osoby, które pracowały za granicą. Maksymalnie do 1 marca emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, jak i renciści muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia o swoich przychodach z 2020 roku. Takie dokumenty wystawiają pracodawcy. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą napisać oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozliczenie przychodu jest obowiązkowe, ponieważ rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli natomiast przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu wcześniejsza emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2020 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają: rentę inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną przysługującą po uprawnionych do tych świadczeń. Informacji nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zleceniu lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi:

,