Każda osoba, która chociaż raz pobrała świadczenie z ZUS w 2020 roku, otrzyma deklarację podatkową. Zakład wysyła w 2021 roku kilka rodzajów formularzy, są to PIT-40A albo PIT-11A i PIT-11. Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, co w tym roku zrobić z otrzymanymi dokumentami. Z 240 tys. wysłanych do mieszkańców województwa podlaskiego deklaracji PIT, ok. 44% to PI-40A. Pozostałe deklaracje muszą być rozliczone.

PIT-40A trafi do podatników z kwotą niedopłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku oraz do podatników z saldem podatku równym 0. Organ rentowy ten druk wystawia automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie.

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Ale powinni sprawdzić, czy wskazana w ubiegłym roku organizacja jest aktualnie w wykazie OPP. Jeżeli jednak chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

PIT-11A – wystawiany jest dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Od tego roku PIT-11A otrzymają także podatnicy, dla których w rozliczeniu byłaby ustalona kwota nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku – takie osoby otrzymają PIT-11A. Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym.

PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy trafi do osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody. Niezależnie od rodzaju przychodu, zawarte w formularzu kwoty należy przenieść do rocznej deklaracji PIT.

Osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można wcześniej otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: