W programie szczepień przeciwko COVID-19 wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej otrzyma ponad 20 kombatantów i ich bliskich, którzy są pod opieką 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kombatanci Armii Krajowej są grupą szczególną w systemie wsparcia WOT. Dziedzictwo tradycji 1 Podlaskiej Brygady OT nawiązuje do historii Okręgu Białystok AK. Ta relacja ma oparcie nie tylko w przeszłości, ale także tu i teraz.

Otoczenie opieką kombatantów było jednym z tych zadań, od których 6 marca ub.r. Terytorialsi rozpoczęli operację przeciwkryzysową. Podczas 10 miesięcy działań podlascy Terytorialsi dostarczali kombatantom zakupy, paczki świąteczne, udzielali wsparcia w transporcie na wizyty lekarskie.

Z chwilą rozpoczęcia szczepień populacyjnych seniorów naturalnym stało się wsparcie także i w tym zakresie. Od poniedziałku z pomocy Terytorialsów w województwie podlaskim skorzystało 18 kombatantów, sybiraków oraz ich bliskich. Wszystkie osoby wypełniły warunki kwalifikacji do udziału w etapie 1 programu. Udzielona przez żołnierzy WOT pomoc objęła rejestrację, transport do punktów szczepień oraz transport cywilnych zespołów mobilnych i asystę podczas szczepienia w miejscach zamieszkania.

Proces szczepienia nadzorowany jest przez koordynatorów na co dzień zajmujących się opieką na kombatantami. Tacy żołnierze są wyznaczeni się we wszystkich czterech batalionach podległych 1 Podlaskiej Brygadzie OT. Ich zadaniem jest regularny kontakt z kombatantami oraz reagowanie na bieżące potrzeby weteranów.

Poza wsparciem kombatantów żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT realizują wnioski o wsparcie skierowane z infolinii dla seniorów, która funkcjonuje w dowództwie WOT. Do tej pory zakres pomocy obejmował rejestrację oraz transport do punktu szczepień. W wypełnianiu tych zadań Terytorialsi współdziałają m.in. z urzędami gmin oraz ośrodkami pomocy społecznej.

Red. PS, fot. DWOT