Ponad 21 tysięcy skanów, ponad 3 tysiące pozycji bibliograficznych i siedem ważnych tytułów – dostępnych wcześniej tylko w wersji papierowej. Taką internetową platformę z podlaskimi czasopismami regionalnymi zbudowała Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Dzięki niej można dotrzeć do konkretnych artykułów i konkretnych autorów, wśród których są naukowcy z UwB.

Taki jest efekt zakończonego projektu pn. Budowa platformy „Podlaskie Czasopisma Regionalne”. Na jego realizację Biblioteka Uniwersytecka otrzymała dofinansowanie z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Koszt całego projektu to 37,5 tys. zł.

– Naszym celem było udostępnienie online siedmiu naukowych czasopism regionalnych: „Studiów Łomżyńskich”, „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”, „Zeszytu Naukowego Muzeum Wojska w Białymstoku”, „Bielskiego Almanachu Historycznego”, „Ziemi Brańskiej”, „Juchnowieckich szeptów o historii” oraz „Podlaskich Zeszytów Archeologicznych”. Najstarsze czasopismo – „Studia Łomżyńskie” – ukazuje się od 1989 roku, zaś najmłodsze – „Bielski Almanach Historyczny” – wychodzi od 2016 roku. Wybór tytułów nie jest przypadkowy. Wynikał m.in. z wieloletniej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej z niektórymi wydawcami oraz wartości merytorycznej czasopism. W wielu przypadkach były lub są one współtworzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, którzy albo publikowali na ich łamach, albo zasiadali w gronach redakcyjnych – powiedział Wiesław Wróbel, kierownik pracowni zbiorów specjalnych i digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

Zakończony projekt był pomyślany jako kontynuacja prac przy digitalizacji „Rocznika Białostockiego”, który we współpracy z Muzeum Podlaskim został udostępniony w internecie w 2019 roku. Ten tytuł także znalazł się na platformie z podlaskimi czasopismami regionalnymi.

Dostęp do nich jest bardzo łatwy – wystarczy wejść na stronę: pcr.uwb.edu.pl. Aby przejrzeć zawartość danego czasopisma, można kliknąć w konkretny tytuł lub skorzystać z wyszukiwarki, wpisując nazwisko autora czy frazę z tytułu. Istnieje także możliwość przeszukiwania treści wszystkich zamieszczonych tekstów.

Co ważne, czytelnik znajdzie interesującą go frazę we wszystkich udostępnionych czasopismach, zyska też dostęp do wszystkich prac jednego autora, które zostały opublikowane w wymienionych tytułach.

– Nasz projekt obejmował przygotowanie wersji cyfrowej na podstawie papierowych wydań – łącznie wykonano ponad 21 tys. skanów. Przygotowano również szczegółową, liczącą ponad 3 tys. pozycji, bibliografię. Następnie zostały zbudowane strony każdego tytułu, dzięki którym mamy dostęp do ich pełnej zawartości. Wreszcie, ostatnim działaniem było utworzenie platformy, łączącej wszystkie strony internetowe czasopism – wyjaśnia Wiesław Wróbel.

Partnerami zadania byli: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Wojska w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Brańska. W projekt zaangażowali się również wydawcy udostępnionych czasopism.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: