POLREGIO informuje, że od 16 stycznia 2021 roku, a następnie od 26 stycznia, nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów na trasie Białystok – Szepietowo (przede wszystkim, choć nie tylko). Wprowadzane zmiany w kursowaniu pociągów oraz funkcjonowaniu komunikacji zastępczej wynikają z prowadzonej modernizacji linii kolejowej.

16 stycznia br. prace związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku Białystok – Szepietowo wkraczają w kolejny etap, co wymusza zmiany w organizacji ruchu pociągów i funkcjonowaniu komunikacji zastępczej. Od 26 stycznia br. nastąpi kolejna zmiana rozkładu jazdy na tej trasie.

Przy tym niektóre z pociągów wrócą do godzin kursowania sprzed 16 stycznia, a inne pozostaną przy nowych, obowiązujących od 16 stycznia. Będą też pociągi, które od 26 stycznia będą kursowały według całkiem innego rozkładu jazdy. Zmienią się godziny kursowania większości pociągów, nawet do kilkudziesięciu minut.

Na przykład pociąg relacji Białystok – Łapy, który obecnie odjeżdża o godz. 7.15, od 18 do 26 stycznia (kursuje w dni robocze) będzie odjeżdżał o godz. 9.11, a od 26 stycznia o godz. 7.30. W relacji powrotnej, tj. Łapy – Białystok, odjazd pociągu o godz. 8.57, od 18 stycznia do 25 stycznia zmieni się na 10.32, a od 26 stycznia wróci do poprzedniej godziny.

Pociąg odjeżdżający teraz do Szepietowa z Białegostoku o godz. 14.51, od 16 stycznia będzie odjeżdżał o godz. 15.20 i tak już pozostanie do 13 marca br.

W komunikacji zastępczej zmian będzie mniej, zmienią się tylko rozkłady dwóch, z sześciu kursujących autobusów. Chodzi o kurs z Szepietowa do Łap (dalej kursuje pociąg), odjazd o godz. 4.15, który od 16 do 25 stycznia będzie odjeżdżał o godz. 4.26, a od 26 stycznia wróci do godz. 4.15.

Druga zmiana dotyczy również kursu łączonego z pociągiem, odjeżdżającym obecnie z Białegostoku o godz. 19.53 i autobusu z Łap o godz. 20.30. Od 16 do 25 stycznia pociąg będzie odjeżdżał z Białegostoku o godz. 21.45, a autobus z Łap o godz. 22.22. Od 26 stycznia nastąpi powrót do poprzednich godzin.

W związku z tak skomplikowanymi zmianami w kursowaniu pociągów i autobusów komunikacji zastępczej, bardzo prosimy o sprawdzanie rozkładów jazdy na konkretny dzień podróży.

Nie ulegają zmianie lokalizacje miejsc zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej.

Nie zmieniają się również zasady honorowania biletów miesięcznych POLREGIO w pociągach spółki PKP Intercity.

Przypominamy, że przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych i także z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa. W autobusach nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków.

Na pozostałych trasach w naszym regionie zmienią się godziny kursowania niektórych pociągów POLREGIO. Na przykład pociąg na trasie Białystok – Hajnówka, odjeżdżający o godz. 5.28, od 18 stycznia 2021 r. będzie odjeżdżał o godz. 5.37, a od 26 stycznia o godz. 5.21.

Pociąg z Białegostoku do Ełku, odjeżdżający teraz o godz. 10.55, będzie odjeżdżał o 11.05.

Od 26 stycznia br. zmieni się czas odjazdu porannego pociągu z Czeremchy do Białegostoku z godz. 4.48 na 4.43, a więc będzie odjeżdżał 5 minut wcześniej.

Na trasie Hajnówka – Siedlce pociąg odjeżdżający ze stacji początkowej o godzinie 10.45, od 26 stycznia będzie odjeżdżać o godzinie 10.50, tj. 5 minut później.

Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy dostępnym w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, jak też pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę).

Red. PS, fot. mat. pras./Justyna Grzesik

Tagi: