Szpital w Suwałkach zmodernizował reumatologię o Oddział z Pododdziałem Geriatrycznym. W ramach działania zmodernizowano 14 sal o łącznej powierzchni 225,40 mkw. i wyposażono je w 31 nowych łóżek dla reumatologii i pacjentów geriatrycznych.

Prace obejmowały między innymi: rozbiórkę, regulację wewnętrznych ścianek działowych, wymianę okien i drzwi, ułożenie izolacji akustycznej oraz łatwych w utrzymaniu czystości podłóg.

Zakupiono nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz meble dla Oddziału Reumatologii i Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, tj. nosze, aparat US, aparat z ramieniem C, aparat do laparoskopii.

Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 o nazwie „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 933 781,97 euro. Partnerzy to Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Miejski Kliniczny Szpital Medycyny Ratunkowej w Grodnie (obwód grodzieński, Białoruś).

Specjaliści z pogranicza Polski i Białorusi szacują, że około 30% populacji w wieku 50+ ma problemy z osteoporozą. W większości przypadków wykrycie choroby następuje tylko w przypadku złamania. Trzeba również stawić czoła większym problemom, takim jak niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów od osteoporozy, brak dedykowanych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia itp. Niska jest też świadomość społeczna na temat choroby. Nie ma skoordynowanej polityki opieki zdrowotnej, która mogłaby zmienić tę sytuację.

Te kwestie stanowią wyzwanie dla projektu MHCPFO w zakresie walki z osteoporozą. Szpital Wojewódzki w Suwałkach przeprowadzi remont Oddziału Reumatologii i Oddziału Ortopedyczno-Urazowego wraz z zakupem urządzeń medycznych na bloku operacyjnym, diagnostyki obrazowej itp. Zostanie również utworzony Oddział z Pododdziałem Geriatrycznym, na którym zostanie zapewniona odpowiednia opieka nad starszymi pacjentami. W oparciu o odnowioną i wyposażoną infrastrukturę powstanie tam Transgraniczne Centrum Diagnostyki i Walki z Osteoporozą. Bliźniacze centrum powstanie w szpitalu w Grodnie, gdzie zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny na potrzeby oddziałów ortopedycznego i urazowego (blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, oddział laboratoryjny). Ponadto partnerzy zorganizują kompleksowe wydarzenia wspierające zdrowie publiczne (szkolenia, warsztaty symulacyjne, seminaria on-line i wizyty studyjne dla personelu medycznego, a także kampanię publiczną na temat osteoporozy, testów profilaktycznych itp.).

Współpraca w ramach projektu ustanowi nowe standardy diagnozowania i leczenia osteoporozy. Wyposażenie w nowoczesne urządzenia zapewni odpowiednie bezpieczeństwo i ergonomię dla wygody personelu i pacjentów. Dzięki dwóm nowo utworzonym centrom w Suwałkach i Grodnie potencjał szpitali, wiedza i dobre praktyki przyniosą bardziej efektywne rezultaty, zapewniając lepszy dostęp do wysokiej jakości usług medycznych dla obywateli obszaru transgranicznego Polski i Białorusi.

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: