Powszechnie wiadomo, że emerytury w Polsce nie należą do najwyższych i często nie wystarczają nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W związku z trudną sytuacja ekonomiczną emerytów i rencistów wiele osób, które przekroczyło wiek emerytalny, jest w dalszym ciągu w pełni sił do pracy, dlatego też podejmują decyzję odnośnie dalszej aktywności zawodowej.

Z uwagi na fakt, iż emerytom przysługuje szereg ulg, na jakie może liczyć przedsiębiorca, zatrudniając seniorów, osoby po uzyskaniu wieku emerytalnego są zawsze mile widziani przez potencjalnych pracodawców. Wiele firm poszukuje w szczególności osób już z przyznanym prawem do emerytury czy też ze stwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności. Praca na emeryturze jest również opłacalna dla samych emerytów, gdyż w wielu przypadkach taki pracownik poza wynagrodzeniem za pracę otrzymuje również emeryturę w pełnej wysokości.

Praca w trakcie emerytury może wpłynąć na jej wysokość pod warunkiem, że były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Uzyskane w ten sposób zarobki podnoszą podstawę wymiaru emerytury, gdy wskaźnik podstawy wymiaru obliczony z uwzględnieniem tych zarobków, będzie wyższy od poprzedniego. Ważne jest jednak, aby emeryt złożył wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu. Może również złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że osiągane zarobki, które w sposób istotny przewyższają sumę emerytury, mogą świadczenie to pomniejszyć lub nawet zawiesić. Jednakże dotyczy to wyłącznie sytuacji osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Obowiązuje tutaj limit przychodów.

Jeżeli przychód nie jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, można dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji. Jeśli otrzymywane wynagrodzenie znajduje się w przedziale 70% – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura zostanie zmniejszona. Jeżeli natomiast dochód z pracy emeryta przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie emerytalne zostanie zawieszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, mają szerokie możliwości w zakresie zatrudnienia. Mogą one czerpać przychody między innymi z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, wykonywania umowy o świadczenie usług, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu, wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

Adwokat Jacek Osmólski, fot. pixabay.com

Tagi:

,