– Warto spojrzeć na program Wspieraj Seniora z dwóch perspektyw. Z jednej strony dotyczy on bezpośrednio osób starszych. Z drugiej – jego siłą są osoby młode, które mogą zaangażować się w pomoc i promocję tego przedsięwzięcia – powiedział wicewojewoda podlaski Tomasz Madras. Wraz z przedstawicielami organizacji, w których działają ludzie młodzi, zachęca do udziału w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów – jednym z elementów rządowego programu.

Rządowy program Wspieraj Seniora adresowany jest do osób powyżej 70. roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2, a w szczególnych przypadkach mogą z niego skorzystać również seniorzy, którzy są młodsi.

Polega na dofinansowaniu gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów. Chodzi w szczególności o dostarczenie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze czy środki higieny osobistej.

– Według danych z 20 listopada w województwie podlaskim do programu zgłosiło się 650 seniorów. Zachęcamy do zaangażowania wolontariuszy oraz informowania o akcji osób starszych z naszego najbliższego otoczenia – powiedział wicewojewoda.

Uczestnikiem programu Wspieraj Seniora może być każda gmina, której zostaną przyznane fundusze z rezerwy budżetowej na sfinansowanie przedsięwzięcia i przekazane po uprzednim podziale na województwa, według liczby osób powyżej 70. roku życia z poszczególnego regionu. Gminy mogą realizować zadanie samodzielnie przy pomocy pracowników ośrodka pomocy społecznej, poprzez zlecenie zadania organizacjom pozarządowym, zakup usługi lub współpracę z wolontariuszami (harcerzami, strażakami OSP, członkami innych stowarzyszeń), która odbywa się pod szyldem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

– To ważny element solidarności międzypokoleniowej. Cały program, w skali ogólnopolskiej, również w województwie podlaskim, działa bardzo prężnie. Na stronie www.wspierajseniora.pl można się zgłosić, aby zostać wolontariuszem, ale także aby otrzymać pomoc jako senior. Solidarność międzypokoleniowa ze strony młodych ludzi to przejaw współczesnego patriotyzmu – mówił Piotr Wasilewski z Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dla seniorów. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w realizacji zakupów.

– My, jako fundacja PIRS, zaangażowaliśmy się w akcję Wspieraj Seniora. To, co nas zmotywowało do działania, to szczera chęć pomocy w czasie pandemii nie tylko osobom starszym, ale także osobom samotnym – zaznaczał Patryk Szulak z Podlaskiego Instytutu Rzeczypospolitej Suwerennej, który zachęcał również, aby do akcji włączały się kolejne organizacje z regionu.

Do apelu przyłączył się również komendant Chorągwi Białostockiej ZHP Krzysztof Jakubowski, podkreślając, że harcerze wspierają osoby starsze od początku epidemii.

– Kontynuujemy te działania. Przynoszą one wiele satysfakcji naszym instruktorom. Warto się zaangażować w taką formę pomocy, tym bardziej, że są to działania bezpieczne. Nasi instruktorzy spotykają się z dużą wdzięcznością oraz sympatią ze strony seniorów – mówił komendant.

Realizację programu Wspieraj Seniora w województwie podlaskim koordynuje Podlaski Urząd Wojewódzki. Do udziału w programie zgłosiło się do tej pory 100 gmin (na 118). Na wsparcie samorządów w naszym województwie przeznaczono 3 166 000 zł.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Red. PS (źródło: mat. pras.), fot. pixabay.com

Tagi: