To piękne działanie pokazuje, że w tej trudnej sytuacji wszyscy jesteśmy gotowi nieść pomoc – tak o zaangażowaniu licznych środowisk w pomoc osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów mówiła podczas minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ciągu niespełna dwóch tygodni od uruchomienia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zapotrzebowanie na pomoc za pośrednictwem specjalnej infolinii (22 505 11 11) zgłosiło już ponad 8 tys. osób starszych (dane ubiegłotygodniowe). Z kolei chęć niesienia pomocy zadeklarowało przeszło 6 tys. wolontariuszy.

– Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to działanie ponad podziałami. Rząd razem z jednostkami samorządu terytorialnego, wolontariuszami, harcerzami, WOT, ale także Caritas Polska i innymi osobami dobrej woli realizują to przedsięwzięcie – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – To piękne działanie pokazuje, że w tej trudnej sytuacji wszyscy jesteśmy gotowi nieść pomoc.

Szefowa MRiPS przypomniała także o wsparciu, jakie trafia w czasie pandemii do domów pomocy społecznej. To już ponad 500 mln zł, a teraz – kolejne 40 mln zł.

Minister Maląg podziękowała też organizacjom młodzieżowym za zaangażowanie w działania Korpusu. I przypomniała, że do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów dołączył również premier Mateusz Morawiecki.

– Cały świat zmaga się z pandemią. To wielkie wyzwanie dla świata. Musimy wszyscy solidarnie stawić temu czoła. Jednym z zadań podstawowych to ochrona najsłabszych – mówił z kolei wicepremier Piotr Gliński. – Wszystkim dziękuję za to zaangażowanie, wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas na wsparcie seniorów, a tym którzy organizują to wsparcie. Musimy być wszyscy razem solidarni wobec tego wielkiego zagrożenia.

Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, podkreślił, że w ciągu tygodnia udało się podwoić liczbę organizacji młodzieżowych, które zadeklarowały swoją pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Dzisiaj jest ich już ok. 100 w całej Polsce.

Źródło: gov.pl, fot. pixabay.com

Tagi: