Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka Józefa Bieżańskiego w Ostrożanach. Renowację dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Prace przy zabytkowym nagrobku z cmentarza parafialnego w Ostrożanach obejmowały m.in. dezynfekcję i oczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych nawarstwień, mchów i porostów – powiedziała prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. – Dokonano też impregnacji pomnika, uzupełniono widoczne ubytki i uczytelniono znajdujące na nagrobku inskrypcje.

Nagrobek Józefa Bieżańskiego został wykonany w 1848 roku w wyniku umowy zawartej pomiędzy Stefanem Ciecierskim i Janem Nepomucenem Bizańskim a Jakubem Tatarkiewiczem.

– Ponad 170-letni pomnik jest przykładem doskonałego warsztatu rzeźbiarskiego wybitnego warszawskiego artysty Jakuba Tatarkiewicza. Kunszt wykonania nagrobka sprawia, że jest on przykładem dzieła sztuki wartym zachowania dla przyszłych pokoleń – uważa prof. Małgorzata Dajnowicz.

Blisko trzymetrowy nagrobek w formie steli zwieńczonej urną, osadzony na postumencie i podstawie płytowej, w całości wykonany został z piaskowca. Na frontowej i tylnej ścianie znajdują się inskrypcje. Jedna z nich mówi o tym, że nagrobek postawiono dla Józefa Bieżańskiego staraniem Jana Nepomucena Bizańskiego i Stefana Ciecierskiego, zaś druga, że złożono tu także tymczasowo ciało Anieli z Wodzińskich Grzybowskiej.

Prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka udało się przeprowadzić m.in. dzięki udzielonej w tym roku przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji.

Red. PS, fot. WUOZ

Tagi: