Sanatoria działają – w czerwonej strefie nie obowiązuje zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. Taką informację przekazał nam Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

Strefa czerwona została ustanowiona na powiat białostocki, ale nie dotyczy samego Białegostoku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1484), w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Trzeba pamiętać, że przed rozpoczęciem leczenia w uzdrowisku każdy pacjent powinien wykonać test w kierunku obecności w organizmie koronawirusa w mobilnym punkcie pobrań wymazów. Aktualnie w województwie podlaskim działają 22 takie punkty, w tym sześć w Białymstoku.

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Na terenie powiatu białostockiego działa Uzdrowisko Supraśl, prowadzi leczenie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi sanepidu. Teraz z leczenia uzdrowiskowego korzysta 39 kuracjuszy. Obowiązują ich takie same zasady jak mieszkańców strefy czerwonej. Turnus zakończy się 8 października br., obecnie nie ma informacji o tym, żeby ktoś przerwał leczenie z powodu objęcia obszaru strefą czerwoną.

Red. PS, fot. pixabay.com

Tagi: