Zwiedzanie zakątków naszego regionu z książką i mazakiem w ręku – to propozycja dla całych rodzin od dr inż. arch. Magdaleny Sulimy z Wydziału Architektury PB oraz studentów z koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”. Wspólnie stworzyli oni kreatywny przewodnik po drewnianym Podlasiu.

Ryboły, Soce, Koźliki, Budy – „Podróże po drewnianym Podlasiu” prowadzą czytelnika przez piętnaście wsi południowo-wschodniej części naszego regionu. Publikacja ma charakter poznawczy i dydaktyczny. Ukazuje unikatowość powiatów bielsko-hajnowskich: układ przestrzenny gospodarstw, bogatą w zdobnicze detale i zachowaną kolorową architekturę drewnianych domów z początku XX wieku, zróżnicowanie społeczno-kulturowe, obrzędowość, folklor i tradycje.

– Jak dotąd potencjał architektoniczny i turystyczny tych terenów nie został przedstawiony najmłodszym w sposób przystępny i w atrakcyjnej formule – mówi dr inż. arch. Magdalena Sulima z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, pomysłodawczyni publikacji. – Razem ze studentami wymyśliliśmy kreatywny przewodnik, który wypełni tę lukę. Książka ma zachęcać do twórczego odkrywania i zwiedzania, a przede wszystkim sprawić, żeby spuścizna naszych przodków nie była odbierana przez dzieci jako nudna i trudna w odbiorze.

Książka skierowana jest do odbiorcy w każdym wieku i zaprasza na wspólną, niezwykłą podróż po Podlasiu dzieci, rodziców i dziadków. Podczas zwiedzania odkrywcy mogą wykonywać zadania zawarte w książce, która prowadzi wędrowców przez kolejne punkty na szlaku. Ćwiczenia i zgadywanki dotyczą m.in. detali architektonicznych, rozpoznawania materiałów i technik budowlanych, ale także religii, folkloru, dawnych obrzędów, przepisów kuchni regionalnej czy otaczającej przyrody.

Jest krzyżówka o podlaskich cerkwiach oraz instrukcja wykonania zakładki do książki, która przypomina szczyt z Ciełuszek; jest miejsce na zaprojektowanie własnej makatki kuchennej, puzzle-wycinanka oraz krzyżówki i labirynty. Oprócz ciekawie opracowanych treści merytorycznych, publikacja zawiera piękne grafiki wykonane przez studentki koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”.

Dr inż. arch. Magdalena Sulima podkreśla, że książka ma zachęcić, a także być rodzajem przewodnika w wędrówkach po naszym regionie. Udowadnia też, że poznanie i refleksja nad otaczającą nas architekturą, kulturą i naturą wyzwala kreatywność i zawiera ważne elementy edukacyjne.

– Szacunek dla dorobku kulturowego poprzez „żywy” przekaz międzypokoleniowy jest doskonałym narzędziem do upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości wśród tych i następnych pokoleń. Stanowi zatem głos w dyskusji o ochronie dziedzictwa drewnianego Podlasia – mówi.

Dr inż. arch. Magdalena Sulima jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Bada wiejskie tereny pogranicza polsko-białoruskiego w aspekcie urbanistycznym, architektonicznym i społeczno-kulturowym. Jest opiekunką koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”. Wraz z studentami prowadzi badania nad metodami edukacji architektonicznej oraz artedukacji dzieci i młodzieży, promuje także edukację regionalną.

„Podróże po drewnianym Podlasiu” wydała Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, przy wsparciu finansowym marszałka województwa podlaskiego.

Publikacja dostępna jest w formie PDF TUTAJ

Red. PS, fot. mat. pras.

Tagi: