W dniu 18 września 2020 r. odbyło się II Łomżyńskie Forum Seniora w sali konferencyjno – szkoleniowej Jędrusiowa Dolina. Wydarzenie dla seniorów organizowała Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn. „Aktywny Senior = Obywatel”. Środki finansowe zostały przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS na lata 2014-2020.

– Chciałbym podziękować seniorom, że zechcieli być tutaj z nami i są aktywnymi odbiorcami naszych działań. Chcę, by państwo wiedzieli, a przede wszystkim realnie czuli, że naprawdę są i będą dla nas ważni – podkreślał prezes Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Paweł Backiel. – Również dziękuję Klubom Seniora, Łomżyńskiej Radzie Seniorów oraz zespołowi OWES-u w Łomży – Magdzie Kamińskiej i Tomaszowi Wróblewskiemu – za profesjonalne przygotowanie wydarzenia. Widzę, jaki wysiłek włożył Zespół Maryna pod kierownictwem Danuty Waśko, za co serdecznie dziękuję. Również chciałbym podkreślić wkład pana Stanisława Kaseji w rozwój Gazety Seniora.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża oraz telewizja Narew.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, otwierając Forum, zwrócił się do seniorów:

– Województwo Podlaskie liczy na państwa zaangażowanie. A my jesteśmy do państwa dyspozycji. Chcemy państwa wspierać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo – ze środków EFS i innych środków strukturalnych będących w dyspozycji województwa podlaskiego.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprosili na Forum Seniora Lidię Ułanowską, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Pani Ułanowska zapowiedziała nowy program „Aktywni Plus”, który ministerstwo wdroży w miejsce Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020. „Aktywni Plus” ma obowiązywać w latach 2021-2025. Ma to być kolejny pakiet wsparcia dla osób w podeszłym wieku, których zgodnie z prognozami demograficznymi będzie w Polsce coraz więcej.

Obecnie w Łomży realizowany jest projekt pn. „Aktywny Senior = Obywatel”, którego głównym celem jest włączenie seniorów w procesy decyzyjne i życie społeczne miasta.

– Zaproponowaliśmy rozwiązania, których w Łomży do tej pory nie było, np. Bony Kultury dla Seniora, Gazetę Seniora „Srebrni”, akcje pn. Pudełka Życia czy Forum Seniora – mówi Tomasz Wróblewski, koordynator projektu. – Naszym flagowym działaniem obecnie jest Szkoła Liderów Seniora.

Warsztaty zostały podzielone na 4 bloki tematyczne: trening motywacyjny, zajęcia z aktywności obywatelskiej, trening umiejętności liderskich, warsztaty NGO.

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności; poznali narzędzia partycypacji publicznej, które umożliwiły wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania „Złotej Rączki dla Seniora” w mieście Łomża.

Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów przy marszałku województwa podlaskiego, podziękowała wszystkim seniorom za zaangażowanie w tworzenie polityk publicznych oraz różnych programów i dokumentów. Do tego potrzebna jest ogromna wiedza i czas. Łomżyńscy seniorzy uczestniczą w wielu warsztatach, seminariach, kongresach i uzupełniają swoją wiedzę.

– W Łomży jest nas prawie 15 800 – to jest jedna czwarta mieszkańców miasta. Naszą aktywność kierujemy nie tylko w stronę seniorów, z myślą o ludziach starszych. Chcemy rozwiązań systemowych dla wszystkich, również dla przyszłych pokoleń – zadeklarowała Grażyna Czajkowska.

W ramach Forum Seniora zostały przyznane certyfikaty ukończenia Szkoły Liderów Seniora oraz wyróżnienia Miejsca Przyjazne Seniorom.

Uczestnicy Szkoły Liderów Seniora:

 • Danuta Żukowska – długoletni pracownik samorządowy, aktywny członek Klubu Seniora MOPS, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów
 • Wiesław Wilk – członek Klubu Seniora MOPS, aktywny uczestnik wydarzeń organizowanych dla seniorów w Łomży
 • Janina Surowik – członek Klubu Seniora MOPS, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów, członek Zespołu Maryna, redaktor w Gazecie Seniora Srebrni
 • Teresa Rębiś – uczestniczka Szkoły Liderów Seniora, Pani Teresa stawia pierwsze kroki w środowisku seniorów w Łomży
 • Maria Romanowska – członek Klubu Seniora MOPS, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów, Członek klubu przy Związku Nauczycielstwa Polskiego, redaktor w Gazecie Seniora Srebrni
 • Regina Grzymek – przewodnicząca Rady Klubu Seniora MOPS, aktywnie Pani Regina działa na rzecz seniorów w Łomży, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów, członek Zespołu Maryna
 • Magdalena Żalek – uczestniczka Szkoły Liderów Seniora, Pani Magdalena stawia pierwsze kroki w środowisku seniorów w Łomży, aktywnie bierze udział w działaniach Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Jan Przybylski – członek Klubu Seniora MOPS, Członek Łomżyńskiej Rady Seniora, wiceprzewodniczący Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Grażyna Czajkowska – przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów, Pani Grażyna aktywnie działa na rzecz seniorów w Łomży, redaktor w Gazecie Seniora Srebrni
 • Jadwiga Kruczewska – członek Klubu Seniora Mops, członek Zespołu Maryna, redaktor w Gazecie Seniora Srebrni
 • Alicja Jamiołkowska-Kępczyńska – członek Łomżyńskiej Rady Seniorów, członek klubu przy Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Kazimierz Kępczyński – uczestnik Szkoły Liderów Seniora, Pan Kazimierz aktywnie uczestniczy w działaniach przewidzianych dla seniorów w Łomży
 • Stanisław Kaseja – zastępca przewodniczącej Łomżyńskiej Rady Seniora, działacz na rzecz sportu; długoletni prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego, redaktor i publicysta w Gazecie Seniora Srebrni. Pan Stanisław zaangażował się na rzecz wprowadzenia programu „Złota Rączka dla Seniora”
 • Ryszard Abramowski – członek Klubu Seniora MOPS, członek Łomżyńskiej Rady Seniorów, aktywnie działa na rzecz seniorów, organizuje wyjazdy, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe dla seniorów w Łomży
 • Danuta Waśko – Pani Danuta prowadzi zespół Maryna w Klubie Seniora MOPS w Łomży, aktywnie działa na rzecz seniorów z Łomży; sekretarz Łomżyńskiej Rady Seniorów

Miejsce przyjazne seniorom:

Dzienny Dom Senior +

Działalność Dziennego Domu Senior + w Łomży ma na celu integrację lokalnego środowiska seniorów, poprawę funkcjonowania psychicznego, społecznego i fizycznego uczestników, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, wzrostu poczucia własnej wartości, jak również aktywizację i promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy funkcjonuje Zespół Seniorów PIĄTNICZANIE; ponadto organizowany jest „Dzień Seniora” – ważna i wyczekiwana przez seniorów impreza okolicznościowa o charakterze towarzyskim, aczkolwiek z wpisanym „akcentem” artystycznym. Również ważnymi wydarzeniami są Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie z udziałem przedstawicieli władz gminnych, powiatu łomżyńskiego, proboszcza parafii Piątnica oraz oczywiście seniorów z gminy Piątnica.

Gmina Łomża

Gmina Łomża jako pierwsza gmina wiejska w województwie podlaskim wprowadza gminną Kartę Seniora. Zgodnie z regulaminem programu Kartę Seniora Gminy Łomża może otrzymać osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyła 60 lat i zamieszkuje na terenie gminy Łomża. Karta wydawana jest bezpłatnie. Osoba, która otrzyma kartę, ma możliwość skorzystania z ulg i świadczeń zaproponowanych przez partnerów programu.

Klub Seniora MOPS

Klub Seniora MOPS jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, które w bardzo różnorodny sposób mogą spędzać wolny czas z możliwością pogłębiania swych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Spotkania w Klubie Seniora pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim zagospodarować wolny czas. Klub Seniora jest otwarty na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

Marta Jankowska

Tagi: