18 września 2020 r., o godzinie 10.00, w Jędrusiowej Dolinie w Piątnicy odbędzie się II Łomżyńskie Forum Seniora, organizowane przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża oraz Telewizja Narew i portal xlomza.pl. Partnerem merytorycznym przy organizacji forum jest Łomżyńska Rada Seniorów, Stowarzyszenie Da Się oraz Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej.

II Łomżyńskie Forum Seniora będzie odbywało się pod hasłem „Łomżyński Senior Decyduje!”. Dziś, jak nigdy dotąd, paląca staje się potrzeba, by ludzie pozostawali jak najdłużej aktywni i wspierali miasto, gminy w procesie ciągłego rozwoju w zakresie działań podejmowanych przez instytucje publiczne na ich rzecz. Włączanie seniorów w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, wciąż jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. O samej partycypacji obywatelskiej mówi się coraz więcej, jednak procesy skierowane wprost do osób starszych i dotyczące zagadnień szczególnie dla nich ważnych pozostają rzadkością – można wręcz mówić zaledwie o pojedynczych przypadkach takich inicjatyw.

– Organizujemy po raz drugi Forum Seniora. Tym razem głównym tematem spotkania będzie partycypacja obywatelska, rozumiana jako możliwość oddziaływania na władzę lokalną przez nestorów – podkreśla Tomasz Wróblewski, koordynator projektu „Aktywny Senior = Obywatel”. – Osoby 60+ stają się coraz liczniejszą grupą w Łomży. W najbliższych latach będziemy potrzebowali systemowych rozwiązań na rzecz seniorów i dlatego zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, których do tej pory nie było w naszym mieście.

Jednym z tematów wrześniowego forum będzie inicjatywa podjęta przez uczestników warsztatów pn. „Szkoła Liderów Seniora”. Na warsztatach została omówiona kwestia tzw. „Złotej Rączki dla Seniora”. Seniorzy opracowali regulamin nowego programu oraz katalog usług.

– Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, co miało bezpośrednie przełożenie na wprowadzenie od 1 września programu „Fachowiec dla seniora” – uważa trener Krzysztof Kozicki.

Partnerem „Święta Nestorów” jest Łomżyńska Rada Seniorów. Jej przewodnicząca Grażyna Czajkowska uważa, że takie wydarzenia jednoczą łomżyńskich seniorów. Forum to miejsce wymiany podglądów oraz możliwość inicjowania nowych działań, których jeszcze nie było w Łomży.

– Zapraszam seniorów do udziału w II Łomżyńskim Forum Seniora – dodaje Grażyna Czajkowska.

W ramach forum wystąpi zespół „Maryna”, który funkcjonuje przy Klubie Seniora MOPS. Seniorzy będą mogli przedstawić pracę, jaką wykonali na warsztatach dziennikarskich, np. kącik poetycki – recytowanie własnych wierszy, które ukazały się w Gazecie Seniora „Srebrni”. Na Forum Seniora zostaną wręczone certyfikaty ukończenia Szkoły Liderów Seniora.

– Również w ramach forum zorganizowany zostanie konkurs pn. „Miejsca przyjazne seniorom”. Głównym celem akcji będzie wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie Łomży, które są otwarte na potrzeby osób starszych -podkreśla Magda Kamińska (OWES w Łomży).

Rejestracja uczestników odbywa się w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 45 (parter), tel. 794 000 782, e-mail: lomza.sekretariat@gmail.com. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Magdalena Kamińska. Organizatorzy zapewniają seniorom transport oraz obiad. W ramach wydarzenia będą stosowane wytyczne Ministerstwa Zdrowa odnośnie imprez i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Red. PS

Tagi: