Najstarsza klientka białostockiego oddziału ZUS, która otrzymuje świadczenie honorowe, właśnie skończyła 109 lat. Jest ona w gronie 73 osób w województwie podlaskim, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z okazji setnych urodzin. W całym kraju taka premia za wiek trafia do ponad 2 tys. mieszkańców.

– Każda osoba, która obchodzi setne urodziny, może otrzymać honorowe świadczenie pieniężne. Raz przyznane, ZUS wypłaca co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują je w różnych kwotach. Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 29.02.2020 r., wynosi 4294,67 zł brutto – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczasowym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie otrzymywali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

– Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Oddział ZUS w województwie podlaskim wypłaca świadczenie honorowe dla 73 osób. W tym gronie zdecydowanie przeważają panie. Najstarsza mieszkanka naszego regionu, która otrzymuje świadczenie honorowe z ZUS niedawno ukończyła 109 lat i mieszka w Suchowoli. Najstarszy mężczyzna, któremu ZUS w Białymstoku wypłaca świadczenie honorowe, w październiku skończy również 109 lat, a mieszka w Lipsku.

W kraju najwięcej świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat wypłacały oddziały ZUS w Gdańsku, bo aż 133 i w Warszawie – 135.

Trzeba pamiętać o tym, że oprócz ZUS dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaty realizują także KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i kolejnych pięknych urodzin!

Red. PS, fot. pixabay.com