Zajęcia sportowe, spotkania z psychologiem i dietetykiem oraz warsztaty kulinarne – to propozycje dla białostoczan, którzy wezmą udział w projekcie „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. Prawie 163 tys. zł na jego realizację pozyskało Miasto Białystok z Ministerstwa Zdrowia. W środę (1 lipca) rozpoczął się kolejny nabór chętnych.

Projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” skierowany jest do mieszkańców Białegostoku z potwierdzoną otyłością (BMI≥30), którzy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej i będą sumiennie uczęszczali na zajęcia według zaplanowanego harmonogramu. W ramach projektu zostaną zorganizowane grupy wsparcia dla mieszkańców w wieku 25-40 lat, dla osób w wieku 41-60 lat i dla seniorów – powyżej 60 roku życia. Z myślą o wszystkich uczestnikach zaplanowano zajęcia grupowe z dietetykiem i psychologiem, warsztaty kulinarne oraz spotkania grupowe z trenerem personalnym lub fizjoterapeutą. Zajęcia będą się odbywały od lipca do września 2020 roku. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Uczestnicy projektu będą mieli kompleksową opiekę. Dzięki temu zyskają wiedzę na temat konsekwencji otyłości, poznają zasady prawidłowego żywienia. Z pomocą fachowców będą mogli wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu.

Aby wziąć udział w projekcie należy wysłać zgłoszenie w dniach 1-3 lipca 2020 r. na adres: grupawsparcia@um.bialystok.pl bądź złożyć je osobiście w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 60/1, pok. nr 10 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek–piątek 7.30 – 15.30).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje (karty rekrutacyjne, regulamin) są dostępne na stronie bialystok.pl w zakładce Ochrona zdrowia. Zgłoszenia e-mailowe wysłane poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

Osoby biorące udział we wcześniejszych edycjach projektu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” nie będą rekrutowane w obecnym naborze wniosków.

Warto wiedzieć, że ponad 20 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia uznała otyłość za chorobę. Za duża waga prowadzi do wielu schorzeń: cukrzycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, nowotworów, a także depresji i izolacji społecznej.

Białostocki projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” jest finansowany z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Za: bialystok.pl, fot. pixabay.com