Kontynuujemy cykl opisywania działań podlaskich kół gospodyń wiejskich. Dziś kolejny artykuł opowiadający o pasjach, zaangażowaniu i kreatywności kobiet z naszego regionu.

Koło Gospodyń Wiejskich „Rzepka” w Rzepiskach powstało w grudniu 2018 roku, kiedy to został powołany zarząd i nadano właśnie nazwę „Rzepka”. Pochodzi ona pochodząca od nazwy wsi Rzepiska.

Koło liczy 10 członkiń to wymagane minimum, gdyż wieś jest mała, a społeczeństwo starzejące się.

Założeniem i celem powstania naszego koła było rozpowszechnianie kultury na rzecz lokalnych mieszkańców – opowiadają kobiety. – Od chwili powstania angażujemy się w taką działalność. Poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymałyśmy rządowe wsparcie na działalność, którą musiałyśmy wydać zgodnie ze statutem i rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Panie organizowały np. takie imprezy, jak z okazji zakończenia roku i zakończenia karnawału, na które zapraszane były inne osoby, nie tylko członkinie koła. Wydarzenia organizowane były wiejskiej świetlicy, którą udostępnił Urząd Gminy w Hajnówce.

Zorganizowaliśmy również wyjazd do Wilna na Litwę, gdzie poznałyśmy tajniki tamtejszej kuchni oraz uczestniczyłyśmy w uroczystościach zaślubin młodej pary litewskiej – wspominają gospodynie.

Opowiadają także, że brały udział w festynie archeologicznym w Zbuczu, gdzie zaprezentowały specjały mięsne i ciasto wykonywane własnoręcznie.

Początki działalności koła nie od razu były satysfakcjonujące. Przede wszystkim panie nie dysponowały pieniędzmi na jej prowadzenie. Większe imprezy są finansowane z własnych środków, w dużej mierze przez osoby z zewnątrz.

W działalność koła angażują się głównie członkinie w średnim wieku i seniorki.

Władze gminy i inne instytucje lokalne nie wspierają naszej działalności – przyznają kobiety. – Jedynie są udostępniane nam świetlice pod organizację zebrań i imprez, które obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, są zawieszone.

Red. PS