Ryczałty szpitali wzrosną od 1 lipca. To oczekiwany przez dyrektorów szpitali powiatowych wzrost wyceny świadczeń m.in. w internie, kardiologii, ortopedii.

Od 1 lipca 2020 r. wzrasta kwota bazowa wynikająca z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Dzięki decyzjom Ministerstwa Zdrowia i NFZ, w tym samym czasie o 3% zwiększy się wycena świadczeń w ramach leczenia szpitalnego PSZ.

To kolejny, po pakiecie stabilności finansowej dla sektora ochrony zdrowia w czasie COVID-19, element wsparcia finansowego szpitali. Teraz zwiększamy środki na świadczenia objęte ryczałtem w tzw. szpitalach sieciowych – podkreśla Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ w całej Polsce przeznaczy na sfinansowanie tej podwyżki ponad 302 miliony złotych. Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego i zostały podzielone pomiędzy województwa wg algorytmu na rok 2020. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowuje teraz stosowne aneksy, które jak najszybciej pozwolą odczuć szpitalom zmiany finansowe.

Jest to kolejna w tym roku zmiana planu finansowego. W stosunku do wyjściowych 2,7 miliardów zł, plan finansowy podlaskiego oddziału NFZ wzrósł o ponad 116 mln zł. Obecnie kwota przeznaczona na świadczenia zdrowotne dla pacjentów w województwie podlaskim to 2,85 miliarda zł – informuje Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor podlaskiego NFZ.

W województwie podlaskim wszystkie 22 szpitale są w tzw. sieci. To w większości szpitale powiatowe – ważne dla lokalnych społeczności i dla ochrony zdrowia w woj. podlaskim.

Dodatkowe 9 117 000 zł umożliwia kolejny wzrost ryczałtów w tym roku. W marcu ryczałty szpitali w sieci zwiększyły się o ponad 28 milionów zł w porównaniu z rokiem 2019.

W ramach planu finansowego Podlaski NFZ otrzymał także z budżetu państwa pulę pieniędzy na walkę z COVID – 19. Jest to kwota ponad 58 mln zł, z której 52 mln zł przeznaczone są na leczenie szpitalne.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej POW NFZ / Fot. pixabay.com