Dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł otrzymają koła gospodyń wiejskich i inne wspólnoty lokalne w ramach konkursu sfinansowanego z budżetu województwa. Dzięki tym funduszom wyposażą swoje siedziby, stoiska plenerowe, zakupią stroje, zorganizują warsztaty i festyny.

Do przekazania dotacji komisja konkursowa rekomendowała 57 spośród 62 nadesłanych projektów. Przedstawicielu kilku z nich podkreślali, jak znacząca jest to dla nich pomoc.

„Nadbużanki” z Mielnika, działające od roku koło gospodyń wiejskich, planuje zrealizować projekt „Magia nadbużańskich ziół”. To cykl spacerów zielarskich, które pozwolą uczestnikom nauczyć się rozpoznawać dziko rosnące zioła, poznać ich właściwości.

Odbędzie się również wycieczka do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach, podczas której mamy nadzieję, uda się spotkać z panem Mirosławem Angielczykiem, właścicielem ogrodu ziołowego, a przede wszystkim wielkim pasjonatem ziół – mówiła jedna z przedstawicielek Koła.

Koła Gospodyń Wiejskich z Lemana i „Nad Pisą” w Cieciorach w gm. Turośl wyposażą swoje siedziby. W obu przypadkach nowo zakupiony sprzęt posłuży do przygotowania jesiennych festynów. Podobnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich Cieloszczanki, którym dotacja umożliwi udział w imprezach plenerowych.

Będziemy piekły i smażyły – zadeklarowały gospodynie ze wsi Cieloszki.

Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Rudzie i Kruszy (gm. Turośl) postawiły z kolei na wizerunek. Z dotacji panie zamierzają zakupić stroje kurpiowskie.

Żeby je zaprezentować zorganizujemy festyn kurpiowski. Nauczymy się tańców, przedstawimy gadki kurpiowskie. Mamy w planie gadkę np. o wykopkach – opowiadała gospodyni z Nowej Rudy.

Dotacje z budżetu województwa otworzą członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich w Bialikach, Wincencie i Tyszkach Łabnie (gm. Kolno) drogę do prezentacji kulinarnych i organizacji spotkań lokalnych.

Panie, by prezentować zarówno mieszkańcom gminy, jak i szerzej, swoje kulinaria, potrzebują do tego sprzętu. Dlatego wszystkie koła złożyły wnioski o doposażenie: namioty, sprzęty AGD, do przygotowywania potraw, ale również stoły i krzesła – wyjaśnił Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

Niemal wszystkie nadesłane do konkursu projekty zostały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z regionu.

Na dzień dzisiejszy mamy ich w woj. podlaskim ok. 333. Ten konkurs był pierwszą „zajawką” naszej działalności skierowanej do kół gospodyń wiejskich. Po to, by realizować wasze pomysły i marzenia, ale też nie zostawiać takiego potencjału samemu sobie – dodał wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło.

Inicjatywę podlaskiego samorządu docenił Marcin Sekściński, wicewojewoda podlaski.

Bardzo się cieszę, że samorząd również wspiera koła gospodyń wiejskich – podkreślił przypominając o wsparciu na działalność tego typu zrzeszeń, jakie oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według zapowiedzi Stanisława Derehajło konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Jest pełna radość w zarządzie województwa, że jest taki oddźwięk, że tak wielką energią koła gospodyń wiejskich zarażają województwo podlaskie, w tym też i zarząd, że chce nam się różne dzieła Państwu przygotowywać – podsumował wicemarszałek.

Źródło: Wrota Podlasia, fot. pixabay.com