„Akademia Aktywnych Seniorów” – pod takim tytułem wkrótce rozpoczniemy realizację projektu, na który przyznane zostało nam dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wczoraj z rąk wiceministra Stanisława Szweda odebraliśmy promesę. Tym samym po raz kolejny osoby starsze z naszego regionu będą mogły skorzystać z szeregu zajęć dedykowanych im. O szczegółach będziemy informować niedługo.

Aktywizacja społeczna, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, edukacja, a także usługi społeczne – to główne obszary zadań Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W ramach tegorocznej edycji dofinansowano w województwie podlaskim 15 projektów na łączną kwotę 1 874 120,84 zł. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wraz z wojewodą podlaskim wręczyli promesy organizacjom realizującym projekty. Promesę w imieniu Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odebrał prezes Paweł Backiel (na powyższym zdjęciu w środku).

Dziękuję serdecznie w imieniu seniorów z województwa podlaskiego, że tak znacznymi kwotami wspierają państwo projekty dla osób starszych. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku to blisko 5 tys. słuchaczy, cykle warsztatów, wycieczek, wykładów, a wszystko dzięki temu dofinansowaniu. Trzymamy kciuki, aby w kolejnych latach rządowy program ASOS był kontynuowany – powiedział Paweł Backiel.

Celem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności – to tylko niektóre z działań, które są realizowane w całej Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu z programu.

To jeden z elementów polityki rządu wobec osób starszych – z jednej strony to opieka i pomoc materialna, a z drugiej to integracja, również międzypokoleniowa. Kończymy właśnie 5-letnią perspektywę programu ASOS, ale w przyszłym roku na pewno pojawi się następna. Chcemy kwotę 40 mln zł, którą mamy, powiększyć, bo zainteresowanie jest bardzo duże – podkreślił Stanisław Szwed.

W sumie w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznej edycji programu ASOS złożono 1795 ofert. Dofinansowanych zostanie ponad 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł., w tym jest 15 projektów z województwa podlaskiego na łączną kwotę 1 874 120,84 zł.

Cieszę się, że zainteresowanie tym programem rośnie – w ubiegłym roku mieliśmy 10 wniosków i kwota dofinansowania była mniejsza. W tym roku wniosków było więcej i mimo tego trudnego okresu epidemii, projekty uda się zrealizować – powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dotację w kategorii „Edukacja osób starszych”.

Red. PS, za: PUW, fot. www.gov.pl