Trzy kluby seniora oraz kilkanaście placówek wsparcia dziennego – znów otwarte dla białostoczan. Placówki wznowiły pracę w tym tygodniu, w nowym reżimie sanitarnym.

Od 1 czerwca mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez:

  • Klub Aktywnego Seniora prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki (przy ul. W. Witosa),
  • Klub Seniora „Dobry Czas” prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (przy ul. Św. Kazimierza),
  • Klub Seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku (przy ul. Białej).

Spotkania odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Informacje o obecnie dostępnych zajęciach można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Działalność wznowiły także placówki wsparcia dziennego funkcjonujące na terenie Białegostoku:

  • „Nazaret” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny (ul. Stołeczna),
  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Malucha „Szansa” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” (ul. Barszczańska),
  • „Nasz Dom” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” (ul. Proletariacka),
  • Młodzieżowy Klub „Schron” prowadzony przez Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne „Diament” (ul. Kalinowa),
  • dwie świetlice dziennego pobytu dla dzieci prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Barszczańska, Nowogródzka),
  • dwie świetlice dla seniorów prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Narewska, Nowogródzka),
    Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. 11 Listopada),
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację AC, Caritas Archidiecezji Białostockiej i Stowarzyszenie My Dla Innych (ul. Storczykowa, Knyszyńska, Transportowa).

Źródło: Urząd miejski w Białymstoku, fot. pixabay