Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli je rozpocząć lub kontynuować, w przypadku gdy byli zmuszeni przerwać je z powodu pandemii.

Leczenie uzdrowiskowe, na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania, będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

  • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca – realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania
  • mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca
  • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni)
  • następnie kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia

Ważne: Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Jak podkreśla Adam Niedzielski, prezes NFZ, o tym, gdzie wykonać takie badanie, pacjenta poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrań oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu, uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Szczegółowe informacje oraz adresy punktów pobrań, w których można wykonać test, dostępne są na stronie Podlaskiego NFZ https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/uzdrowiska-wznawiaja-swoja-dzialalnosc/ oraz pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Ważne wskazówki dla pacjentów:

  • każdy, kto po 15 czerwca wyjedzie do uzdrowiska, dostanie w najbliższych dniach list od NFZ – w liście będą wszelkie instrukcje postępowania, nie trzeba teraz kontaktować się z NFZ, to niczego nie przyspieszy
  • każdy, kto dostanie list z informacją o wyjeździe do uzdrowiska 6 dni przed wyjazdem, musi wykonać test na obecność koronawirusa
  • negatywny wynik testu będzie „przepustką” na wyjazd do uzdrowiska
  • test będzie bezpłatny, należy go wykonać w mobilnym punkcie pobrań, wystarczy mieć dowód tożsamości i numer PESEL

Red. PS, fot. pixabay.com