Z dniem 8 maja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wznowione zostały przyjęcia do porodów rodzinnych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną opracowane zostały zasady porodów rodzinnych, tak by zapewnić bezpieczeństwo zarówno rodzącym, jak i personelowi USK.

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która zamieszkuje z rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem (mąż/partner lub inna bliska osoba). Co jest oczywiste, przy porodzie nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny, przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem.

Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala, podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma wykonywamy pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna SOR-u ginekologicznego po wstępnym badaniu i przeanalizowaniu ryzyka epidemiologicznego.

Red. PS, fot. pixabay.com