Przed koronawirusem powinny chronić się zwłaszcza osoby starsze, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. Z myślą o seniorach poprosiliśmy o opinię dr hab. n. med. Z. Beatę Wojszel z Kliniki Geriatrii UMB.

Dlaczego współczynnik śmiertelności związanej z zakażeniem koronawirusem jest w grupie pacjentów geriatrycznych najwyższy? Jakie jednostki chorobowe specyficzne dla tej grupy są  najgroźniejsze?

Dr hab. n. med. Z. Beata Wojszel: Należy pamiętać, że w przypadku pacjentów geriatrycznych każde zakażenie, nie tylko zakażenie koronawirusem, wiąże się z dużo większym ryzykiem powikłań– w tym niestety śmierci. Dotyczy to np. powikłań związanych z grypą sezonową, czy też zakażeń pneumokokami. Stąd w zaleceniach towarzystw geriatrycznych dotyczących opieki nad pacjentami starszymi wśród szeregu ważnych zaleceń znalazły się np. zalecenia szczepień profilaktycznych przeciwko grypie (raz do roku) oraz przeciwko pneumokokom (raz u pacjentów po 65 roku życia, z zaleceniem ew. powtórzenia w odstępie 5 lat). Zalecenia te dotyczą w pierwszej kolejności pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność układu krążenia, cukrzyca, zaawansowana miażdżyca. Bo to właśnie oni narażeni są bardziej na to, że powikłania infekcji wystąpią, i że będą one cięższe. Udowodniono na przykład, że nawet jeśli dojdzie do zachorowania na grypę (bo wszyscy wiemy, że stopień zabezpieczenia po przyjęciu szczepionki nie jest równy 100%), to ryzyko śmierci z tego powodu u osób szczepionych jest istotnie mniejsze. Stąd warto się szczepić! Zalecenie to dotyczy także personelu sprawującego opiekę nad osobami starszymi, ale także- nad osobami przewlekle chorymi i z obniżoną z różnych powodów odpornością organizmu (pacjenci onkologiczni, na lekach immunosupresyjnych), tak, by nie stanowił o zwiększonym ryzyku zakażenia swych podopiecznych.

Warto podkreślić, że układ immunologiczny osoby w wieku 80 lat często nie działa już tak sprawnie, jak u osoby 20-40- letniej. Często dodatkowo mamy do czynienia z niewłaściwym stanem odżywienia, niedożywieniem białkowo-kalorycznym, niedoborami ważnych witamin (np. witaminy D3), które związane są z gorszą odpowiedzią układu odpornościowego na infekcję. Dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłowy stan odżywienia i zapobieganie niedoborom. Warto też unikać nałogu tytoniowego. Osoby palące papierosy z pewnością mają mniejsze zasoby i możliwości utrzymania stanu zdrowia w sytuacji dodatkowych obciążeń, a takim z pewnością jest zakażenie koronawirusem.

Przy tej okazji chciałabym jednak ostrzec przed uleganiem reklamom różnych specyfików, które mają pomóc na wszystko, w tym zapobiec koronawirusowi. Bombardowani jesteśmy zewsząd takimi informacjami, a osoby starsze mają większą skłonność dawania im wiary i często naciągane są przez różnych hochsztaplerów. Specyfiki te często mogą odnieść wręcz przeciwny skutek. Zawarte w nich składniki, wchodząc w interakcje z ważnymi, przewlekle stosowanymi przez pacjentów lekami, mogą bardzo zaszkodzić. A z pewnością uszczuplić – i tak często nieduży – budżet seniora. Dla zachowania zdrowia ważniejsze jest urozmaicone, wartościowe pod względem odżywczym pożywienie oraz właściwa podaż płynów.

Red. PS/ fot.pixabay.com