Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne trzy miesiące – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o orzeczenie, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bądź w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenie zostanie wydłużone od dnia upływu terminu jego ważności na okres kolejnych trzech miesięcy.

By przedłużyć ważność orzeczenia, przed końcem daty na jaką zostało ono wydane, należy złożyć wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne przez następne trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku.

Chodzi tu o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres np. o przedłużenie renty przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca. Mówimy o osobach, które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego. Mogą być one spokojne o prawo do świadczeń przez kolejne 3 miesiące. – wyjaśnia rzeczniczka.

Źródło: mat.pras. ZUS