Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły wsparcie ośrodków pomocy społecznej w dystrybucji żywności do osób potrzebujących. Pierwsza współpraca została nawiązana w Hajnówce pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 14. batalionem lekkiej piechoty.

Ośrodki Pomocy Społecznej na co dzień koordynują pomoc osobom potrzebującym, nowością w obecnej, wyjątkowej sytuacji jest użycie sił WOT do dystrybucji żywności. Takie rozwiązanie wprowadzane jest we wszystkich brygadach Obrony Terytorialnej.

Na potrzeby realizacji tego zadania, w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej funkcjonuje koordynator ds. wsparcia dystrybucji żywności. Jego rolą jest utrzymywanie kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej oraz planowanie dystrybucji. Po otrzymaniu danych z OPS, koordynator angażuje właściwy terytorialnie pododdział brygady (w Białymstoku, Hajnówce, Łomży lub Suwałkach). Żywność pobierana jest z magazynów pomocy społecznej lub banków żywności i dostarczana wojskowym transportem do osób potrzebujących.

Pierwsza praktyczna współpraca została nawiązana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce. W środę (18 marca br.) żołnierze 14. batalionu lekkiej piechoty z Hajnówki dostarczyli ponad 20 paczek z żywnością do osób wskazanych przez MOPS.

W dalszej kolejności wsparcie Terytorialsów może objąć m.in. osoby pozostające w kwarantannie.

Zaangażowanie 1PBOT w walce z pandemią koronawirusa

  • Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej od soboty 14 marca wspierają Straż Graniczną w ochronie odcinków granic polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej
  • Znacznie dłużej, bo już od 6 marca, lokalni koordynatorzy 1PBOT są w stałym kontakcie z prawie 20 kombatantami Armii Krajowej z województwa podlaskiego, pozostając w stałej gotowości do udzielenia pomocy
  • Aby ułatwić współpracę, brygada delegowała oficerów łącznikowych do siedemnastu miejskich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski uczestniczy w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Ratownicy KPP otrzymali do domu plecaki medyczne, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne działania np. w pracy lub miejscu zamieszkania
  • Całość sił utrzymywana w 12-godzinnej gotowości do działania

Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa.

Najbliższe tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

Dlatego pozostań w domu.

Nie spotykaj się ze znajomymi.

Unikaj dużych skupisk ludzkich.

Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.

PW, fot. DWOT