Emerytury i renty będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień. Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mimo że są pozbawione bezpośredniego kontaktu z klientami, realizują ustawowe obowiązki. Niezagrożone są również wypłaty trzynastych emerytur.

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco dokonują wypłaty świadczeń.

Pragniemy uspokoić naszych świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, jak również pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane zgodnie planem – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Bezpieczne są również wypłaty dodatkowych świadczeń, czyli tzw. „trzynastek”. Ponad 200 tys. osób w województwie podlaskim otrzyma taką gratyfikację. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie trzeba będzie składać żadnego wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do świadczeń wymienionych w ustawie – pod warunkiem, że je pobierały. – informuje Katarzyna Krupicka.

Zakład na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty.

Osoby ubiegające się o rentę po raz pierwszy lub o jej przedłużenie i chcą uzyskać informację dotyczącą badań lekarskich jak również wyjazdów na rehabilitację leczniczą, mogą dzwonić na numer telefonu: 22 290 87 03, pod którym pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w ważnych dla nich sprawach. Korzystając z numerów (85) 748 66 01 lub (85) 748 64 13 połączymy się z Oddziałem w Białymstoku i możemy uzyskać informacje dotyczące emerytur i rent.

Źródło: mat. pras. ZUS