W przyszłym roku seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze oprócz „13” emerytury. Kto otrzyma pieniądze? W jakiej wysokości?

W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. 13 będzie wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.).

Tzw. 14 zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r. emeryci i renciści otrzymają tzw. 13 emeryturę (świadczenie stałe) i 14 emeryturę (świadczenie jednorazowe).

Wypłata odbędzie się na zasadach podobnych jak przy trzynastej emeryturze, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych.
Przy wypłacie tzw. 14 będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Tzw. pełną 14 dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają 14 zmniejszoną, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego 14 będzie zmniejszona o 100 zł.

Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł.
W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).

Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.

Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gov.pl