To wiadomość dla osób, które w 2019 r. chociaż raz otrzymały świadczenie z ZUS. Zakład właśnie wysyła formularze PIT, a także przekaże je do urzędu skarbowego. Deklaracje wysyłane będą sukcesywnie, tak aby wszyscy otrzymali je najpóźniej do końca lutego.

– Niektórzy już otrzymali formularze, a do innych ta korespondencja dotrze już niebawem. Każdy, kto w 2019 r. chociaż raz otrzymał świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostanie z ZUS formularz PIT. Zakład wyśle do mieszkańców województwa podlaskiego prawie 233 tys. deklaracji, z czego 207 tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo jaki formularz PIT

Roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A dostaną osoby, którzy chociaż w grudniu pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

Do części adresatów wysłano druk PIT-11A. Jest to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS np.: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Kiedy ZUS wyda duplikat

W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Odliczenia, rozliczenia

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast jeżeli emeryt lub rencista chce przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, to wystarczy, że poda jej KRS i swoje dane identyfikacyjne w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie musimy składać żadnej dodatkowej dokumentacji.

Kto nie dostanie deklaracji

Deklaracji PIT nie otrzymają dzieci poniżej 25. roku życia oraz dzieci – bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty z kolei, wypłacone na nie, są wolne od podatku dochodowego.

Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.

Red. PS, fot. mat. prasowe

Tagi:

,