Dobre praktyki w ramach teleopieki oraz możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym zakresie, a także relacja z posiedzenia Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – m.in. takie kwestie podnoszone były na kolejnym posiedzeniu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Spotkanie odbyło się w tym tygodniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Obrady otworzyła oraz powitała gości, w tym ośrodki pomocy społecznej i przedstawicieli rad seniorów z regionu, Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca rady. Do skorzystania z oferty wojewódzkich instytucji kultury zachęcała Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury UMWP.

Głos zabrała także Beata Zadykowicz, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów, która podkreślała rolę rady w działaniach na rzecz pomocy seniorów regionu.

– Jak sami państwo wiecie, pan marszałek z uwagą pochyla się nad sprawami seniorów, dowiodły tego nasze osiągnięcia: po raz pierwszy mamy na ten rok budżet – podkreśliła.

Krzysztof Wolfram, przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu, zrelacjonował posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Osób Starszych przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Były tam podejmowane trzy wiodące tematy. To dobre praktyki samorządów związane z działaniami skierowanymi do osób starszych, wolontariat senioralny, w czym dostrzegam ogromne pole do działania oraz różne aspekty krzywdzenia osób starszych – wyjaśnił Krzysztof Wolfram.

Jak podkreślił, zasygnalizowano także temat kolejnego spotkania – sytuację mieszkaniową seniorów.

O tym jak skorzystać z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach teleopieki wyjaśniała Małgorzata Kukor-Kołodko, z-ca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. W tym temacie wypowiadała się także Agnieszka Staśkiewicz, krajowy ekspert ds. teleopieki. Sylwia Sobieska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży opowiadała zebranym o projekcie pn. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”.

Posiedzenie rady zakończyło przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania zrzeszenia.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl