Każdy pomysł na integrację społeczności lokalnej jest dobry – możliwości jest wiele. Wszystko jednak wymaga zaangażowania i chęci bycia razem, pracy na rzecz wspólnego dobra – naszej małej ojczyzny. Przykładów dobrych praktyk nie trzeba szukać daleko. Jednym z nich jest Lewkowo Stare w gminie Narewka. Warsztaty, spotkania, wycieczki – to tylko niektóre formy aktywności organizowane przez pracowników świetlicy w Lewkowie Starym.  

O działalności na rzecz społeczności lokalnej, w tym seniorów, opowiada pani Krystyna Poskrobko, instruktor świetlicy.

Świetlica Samorządowa w Lewkowie Starym gmina Narewka istnieje od wielu lat. Utworzono ją jako wiejską placówkę kultury celem spotkań dla mieszkańców i integracji międzypokoleniowej.

Oferta kulturalna świetlicy była i jest przeznaczona dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), a ponieważ pracujemy w godzinach popołudniowych, to możliwość skorzystania z naszych propozycji jest większa. Od lat organizujemy w świetlicy warsztaty różnego rodzaju np. lepienia w glinie, wielkanocne, bożonarodzeniowe, kulinarne, origami, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy integracyjne, pokazy filmowe, wycieczki zarówno dla seniorów, jak i osób młodych. Mamy zawsze ciekawą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych.

Liderkami w pracy na rzecz społeczności lokalnej byli i są pracownicy świetlicy przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Narewce. Ciekawa oferta kulturalna adekwatna do potrzeb i pory roku motywuje mieszkańców, w tym osoby starsze, do udziału w zajęciach.

Seniorzy w gminie Narewka stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych, nieaktywnych zawodowo oraz w trosce o ich dobrą kondycję psychiczną, fizyczną i zdrowotną w 2018r. powstał w Lewkowie Starym Klub Senior + dofinansowany z Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020 realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z Klubu Senior + korzystają osoby powyżej 60-tego roku życia, mieszkańcy gminy – najwięcej uczestników zajęć pochodzi z Lewkowa Starego. Dzięki dofinansowaniu z województwa i gminy nasza oferta została wzbogacona m. in. o spotkania ze specjalistami (psychodietetyk, psycholog, diabetolog, onkolog, kardiolog, gastrolog, psychiatra), wyjazdy do kina, opery, wycieczki (Ziołowy Zakątek, Bohoniki – Kruszyniany), spotkanie z doradcą zawodowym – wzmocnienie poczucia własnej wartości, jak być aktywnym na emeryturze, warsztaty (witrażu i biżuterii, florystyczne – stroiki świąteczne, łapacze snów, kulinarne – rogaliki, pierekaczewnik, marcinek), zajęcia rekreacyjno – ruchowe na sali i na powietrzu (rajdy rowerowe, nordic walking, siłownia pod chmurką).

Aby przekonać społeczność wiejską do wyjścia z domu i korzystania z oferty kulturalnej świetlicy, trzeba było wielu starań. Na początku przychodzili, obserwowali, później zaczęli uczestniczyć aktywnie, angażując się w przygotowania np. wieczoru kolędniczego. Obecnie seniorzy mają więcej swoich pomysłów i propozycji, które często wykraczają poza ramy projektu Senior+ (zapusty, ognisko, pieczenie ciast, wymiana doświadczeń). Są to inicjatywy oddolne.

Dzięki dofinansowaniu z projektu doposażono świetlicę m. in. w meble wypoczynkowe (kącik seniora), nowy sprzęt TV, lodówkę, kuchenkę, wyremontowano łazienki, taras, powstała siłownia pod chmurką. Obecnie warunki korzystania ze świetlicy są bardzo dobre. Praca w grupie motywuje seniorów do działania, chętnie włączają się w inicjatywy środowisk lokalnych np. wieniec dożynkowy, maratony kresowe, dyktando gminne, wystawy w Galerii im. T. Sołoniewicz w Narewce, onkorejs z Białowieży, festyny ludowe, udział w projekcie ,,Zaczarowany Świat Makatek”, wycieczki organizowane przez Związek Emerytów i Rencistów w Narewce (Augustów i okolice, wycieczki na Białoruś – Grodno, Kamieniuki), koncerty.

Młode pokolenie włącza się w rozmowy, dyskusje. W tym roku zainspirowani makatką narewkowską zrealizowaliśmy z młodzieżą projekt ,,Namalujmy Makatkę” z programu Równać Szanse. W wyniku projektu powstały dwa murale promujące dziedzictwo kulturowe naszej małej ojczyzny. Seniorzy wspierali młodych w działaniu, udzielili m. in. wywiadu dla TV Białystok.

Obecnie staramy się, aby dalej realizować działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, w tym seniorów, którzy mają wyrobioną postawę wyjścia z domu, spędzenia czasu w ciekawy sposób. Władze gminy i instytucje ( GOPS, GOK ) wspierają nasze działania, liczymy na dalszą współpracę merytoryczną i w zakresie infrastruktury.

Oferta kulturalna naszej placówki jest otwarta dla wszystkich, każdy kto ma ochotę i czas przychodzi i korzysta ze świetlicy.

Oprac.PS/  fot. K. Poskrobko