W gminie Choroszcz w ostatnich latach w naturalny sposób wyłoniły się trzy sformalizowane organizacje, które wraz z Gminą Choroszcz otaczają opieką i działają na rzecz lokalnych seniorów, aktywizując „srebrną społeczność” Gminy Choroszcz.

Są to:

  • Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy, prezes: Irena Sakowicz
  • Stowarzyszenie „Chcę Żyć”, prezes: Eulalia Rutkowska
  • Rada Seniorów Gminy Choroszcz – przewodniczący: Jan Romańczuk; Koło Sybiraków Nr 15 w Choroszczy, prezes: Jan Romańczuk

Gmina

Z myślą o seniorach, gmina Choroszcz oferuje szereg ułatwień i udogodnień.

24 lutego 2017 roku powołała, zaś 22 czerwca 2017 roku zatwierdziła Radę Seniorów Gminy Choroszcz. 1 stycznia 2019 roku natomiast wprowadziła na swoim terenie „Choroską Kartę Seniora”, uprawniającą posiadaczy do korzystania ze zniżek na usługi oferowane przez szereg instytucji lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich (np. hotelarskich, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych).

6 lutego 2019 roku gmina, wraz z Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Państwową Strażą Pożarną i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, zorganizowała spotkanie szkoleniowe. Eksperci radzili seniorom, jak skutecznie obronić się np. przed oszustwem „na wnuczka” czy „policjanta”; jak się ustrzec przed nieuczciwymi sprzedawcami, w tym sprzedażą bezpośrednią, niechcianymi pożyczkami, niechcianymi usługami telekomunikacyjnymi, itd.

12 lutego 2019 roku, wspólnie z firmą Orange, gmina Choroszcz zorganizowała spotkanie szkoleniowe na rzecz choroszczańskich seniorów w zakresie skutecznego, bezpiecznego i użytecznego korzystania z dóbr współczesnej cywilizacji: smartfonów, notebooków i laptopów.
W czerwcu 2019 r. uruchomiła wielopokoleniową strefę wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy, z której mogą korzystać w jednym czasie zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia.

Co roku, w ramach zdrowotnego programu profilaktycznego „Grypoodporni 65+” oferuje blisko 200 seniorom bezpłatne szczepionki przeciwko grypie.

Z kolei Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oferuje seniorom zajęcia ruchowe, a także rozwijające ich kompetencje i umiejętności. A poprzez współorganizację z gminą szeregu rocznic i uroczystości o charakterze historycznym i kulturalnym, włącza seniorów w aktywne obywatelskie uczestnictwo w życiu społeczności oraz uczestnictwo w kulturze.

Gmina Choroszcz wspiera seniorów w organizacji wszelkiego rodzaju działań: letnich wyjazdów, udziału w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach; współorganizuje ze stowarzyszeniami Dzień Seniora, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, Wieczór Pieśni Patriotycznych z okazji rocznic Święta Niepodległości: „Śpiewać Każdy Może”; proponuje także programy dotacyjne skierowane do choroszczańskich organizacji senioralnych.

A oto poszczególne organizacje senioralne działających w gminie Choroszcz.

Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 15 w Choroszczy
Prezesem koła jest Irena Sakowicz:

Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy istnieje od 1963 roku. Od początku działalności jego zadaniem oraz celem było organizowanie wspólnych spotkań, wycieczek, by czas na emeryturze był ciekawie i mądrze spędzony. Chodzi o integrację środowiska emerytów i rencistów, by pomóc im w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej.

Od 2000 roku koło jest prowadzone przez nowy zarząd, który wytyczył organizacji nowe cele. Motywacją do działania jest tutaj chęć życia, bycie z ludźmi, okazywanie szacunku sobie wzajemnie i nowym, młodym pokoleniom, a także przekazywanie mądrości oraz doświadczeń seniorów.

Na emeryturze nie musi być smutno, umiemy cieszyć się z każdego dnia, z nowych wspólnych spotkań, wycieczek.

Początkowo koło w Choroszczy tworzyła mała grupa. Trzeba było dużo wysiłku, by namawiać do niego seniorów. Ale później pokazaliśmy, że na emeryturze może być ciekawie i dziś mamy u siebie ponad 100 osób. Czasem ktoś zrezygnuje, różne są sytuacje życiowe: choroba, śmierć, ale zaraz pojawiają się nowe twarze, nowe pomysły.

Organizujemy duże, ciekawe spotkania: Dzień Kobiet, Bal Karnawałowy, Dzień Seniora, opłatek. W uroczystościach tych biorą udział zacni goście: burmistrz Choroszczy, proboszczowie lokalnych parafii, radni, dyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele innych, działających w gminie Choroszcz instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

Jeździmy na wycieczki, czasem na basen, chodzimy na gimnastykę. Bierzemy udział w warsztatach z takiej tematyki, jak: wiklina ekologiczna, biżuteria z filcu, biżuteria robiona szydełkiem, kursy komputerowe, kursy obsługi nowoczesnych telefonów.
Koło organizuje piękne wystawy: „Pora na talenty seniora”, „Moje hobby”, „Wspomnienia Czar PRL-u”. Uczestniczy w różnych uroczystościach patriotycznych i religijnych oraz w akcjach charytatywnych: dla Hospicjum Dziecięcego, Hospicjum w Wilnie, Hospicjum dla dorosłych, podczas spotkań wigilijnych przeprowadzamy zbiórki pieniężne dla dzieci ociemniałych w Laskach.

Utrzymujemy też stały kontakt z M-GOPS w Choroszczy – w zakresie przygotowania paczek żywnościowych dla osób samotnych. Czytamy książki dzieciom w przedszkolu. Dzieci ze szkoły podstawowej przychodzą na nasze spotkania zawsze z przygotowaną piękną oprawą artystyczną. Uczęszczamy do Akademii Trzeciego Wieku z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – gdy przyjeżdżają do nas z kabaretem lub sztuką, my przyjmujemy ich poczęstunkiem.

Stowarzyszenie Pro-Anima od lat organizuje nam wycieczki, basen, gimnastykę, teatr.
Nasze wycieczki są zawsze radosne, ciekawe. Wracamy z nich z radością w sercu, że znowu spędziliśmy wyjątkowy, piękny dzień. Należymy do Klubu Książki. Do naszych akcji włączają się wszyscy. Jesteśmy zintegrowani ze środowiskiem lokalnym. Nasza działalność jest zauważana, dlatego mamy sponsorów. Urząd Miejski w Choroszczy zawsze nas wspiera, otrzymujemy nieodpłatnie lokal, autokar, pomoc z M-GCKiS w Choroszczy.

Naszym celem i zadaniem jest ciągła praca, ulepszanie naszych talentów, dokształcanie się,
umiejętność korzystania z życia.
Naszym zadaniem jest być człowiekiem i być z człowiekiem.
Starym nie czyni liczba lat, starym nie czynią siwe włosy, startym jest ten, kto nie korzysta z życia.

Rada Seniorów Gminy Choroszcz
Przewodniczącym Rady Seniorów oraz prezesem Koła Sybiraków Nr 15 w Choroszczy jest Jan Romańczuk:

Motywacją do działalności jest dla nas pomoc osobom starszym w ich codziennych kłopotach. Aktywizacja polega na zachęcaniu ich do działalności w swoim środowisku, włączanie się do prac rad sołeckich, rady gminy oraz w kole emerytów i rencistów. Wsparcia udziela nam burmistrz Choroszczy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Początki były trudne, ale z biegiem czasu sytuacja uległa poprawie. Seniorzy chętnie się włączają w prace społeczne; należą do rad sołeckich, rady gminy, działają w chórach, Kole Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, wspierają inicjatywy lokalne, należą do OSP. Nasza działalność przynosi rezultaty poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi oraz organizację różnego rodzaju wycieczek i imprez. Seniorzy włączają się w inicjatywy środowisk lokalnych, szczególnie poprzez Młodzieżową Radę Gminy Choroszcz.

Główną potrzebą seniorów jest możliwość korzystania z rehabilitacji w Szpitalu SPP ZOZ w Choroszczy.

Lokalne instytucje zawsze służą nam pomocą, udostępniają sale na imprezy, zapewniają transport.

Aby pomóc seniorom, potrzebna jest dalsza mobilizacja młodszego pokolenia, odwiedziny osób starszych, pomoc w pracach domowych, robieniu zakupów; należy zapraszać wszystkie osoby starsze na imprezy organizowane we wsiach i w mieście.

Stowarzyszenie „Chcę Żyć”
Prezes: Eulalia Rutkowska:

Stowarzyszenie „Chcę Żyć” z Choroszczy powstało 8 lutego 2018 roku. Początkowo chciało skupiać się na działaniach na rzecz osób po przebytych chorobach nowotworowych, z którymi związane są inne choroby przewlekłe. Okazało się jednak, że członkowie naszego Stowarzyszenia to panie 60+, czyli seniorki. W myśl założeń naszego Stowarzyszenia, każdy z nas ma apetyt na życie i chce to życie przeżyć. Można więc śmiało stwierdzić, że działamy na rzecz seniorów od momentu założenia.

Osobą, która nas zmotywowała do działań, jest pani Katarzyna Wardzińska. Dzięki niej mobilizujemy się do różnorodnych działań na rzecz innych.

Zapewniłyśmy np. gimnastykę poprawiającą sprawność i samopoczucie naszych uczestniczek – członkiń stowarzyszenia oraz zainteresowanych osób. Gimnastyka była prowadzona przez fizjoterapeutkę. Organizowałyśmy różnorodne warsztaty zajęciowe (wykonywanie pisanek, kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, które powędrowały do podopiecznych mieszkań chronionych prowadzonych przez WWPZ MOPS w Łodzi, obrazów twarzy kobiet z suszonych roślin). Uczestniczyłyśmy w wycieczce do Brukseli; włączyłyśmy się w akcję charytatywną pn. „Listy do Świętego Mikołaja od dzieci z Ukrainy”, polegającą na zbiórce paczek dla dzieci z Ukrainy. Nasza akcja to nie tylko wyjazd na Ukrainę i bezpośrednie dostarczenie prezentów potrzebującym dzieciom oraz całym rodzinom. Wieść o niej trafiła do lokalnych oraz ogólnopolskich mediów: gościłyśmy w programie TVP3 Białystok „Poranek w Obiektywie”, a także w programie „Coś dla Ciebie” Telewizji Polskiej.

Uczestniczyłyśmy też w zorganizowaniu 3. edycji konferencji „Kobiety Mówią” w Choroszczy,
dla ponad 200 uczestniczek wydarzenia.
Oprócz tego zorganizowałyśmy dwie wycieczki połączone z warsztatami, wyjście do kina i udział w spektaklu teatralnym. Wszystkie działania miały na celu uaktywnienie naszych seniorek. I to się udało!

Działania stowarzyszenia spotkały się z dużym poparciem w środowisku. Dużą pomoc i wsparcie otrzymujemy ze strony lokalnych władz – głównie pana burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Także panie: Izabela Oniszczuk, Urszula Glińska i Małgorzata Kiryluk z Urzędu Miejskiego w Choroszczy współpracują z nami cały czas, udzielając wsparcia w wielu działaniach.

Pani Kasia Wardzińska jest naszą „opiekunką” i doradczynią. Dzięki niej nauczyłyśmy się, jak korzystać z najnowszych osiągnięć technologii, w tym przede wszystkim ze smartfonów. W listopadzie 2019 roku rozpoczęłyśmy cykl „Wycieczek wirtualnych”; odbyłyśmy już podróż do Turcji i Peru, przed nami „zwiedzanie” Brazylii, Gruzji, Islandii.

Iza Dąbrowska – to nasza instruktorka terapii zajęciowej, która prowadzi z nami warsztaty terapii manualnej. Cieszymy się ze współpracy z Dyrekcją i pracownikami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.

Jedyną przeszkodą w naszej dotychczasowej działalności był kłopot z lokum. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy co prawda użyczyła nam pomieszczenia na nasze potrzeby, ale jego stan okazał się nieodpowiedni dla osób po doświadczeniach nowotworowych. Ponieważ nie wyrażono zgody na przeprowadzenie nawet najmniejszych prac remontowych w lokalu, zrezygnowałyśmy ze współpracy. Dzięki współpracy z gminą Choroszcz, udało nam się użytkować pomieszczenie wspólnie z inną organizacją pozarządową, w choroszczańskim centrum kultury.

Seniorzy bardzo chętnie biorą udział we wszystkich uroczystościach i inicjatywach lokalnych, a także regionalnych.
Nasze działania rozszerzamy powoli, ponieważ nie mamy zasobów finansowych; musimy szukać sponsorów czy projektów. Cieszymy się z każdej pozyskanej złotówki, także od prywatnych Darczyńców, którzy wspierają nas swoimi darowiznami. To, co nas szczególnie martwi to kwestia siedziby; myślę, że wyrażę opinię większości seniorów: trudne warunki lokalowe znacząco ograniczają nasze działania.
Główne instytucje, z którymi współpracujemy, to Gmina Choroszcz (Urząd Miejski w Choroszczy), Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury oraz nasze choroszczańskie Centrum Kultury i Sportu.
Naszym marzeniem jest zorganizowanie w Choroszczy kawiarenki, Klubu Seniora, gdzie w różnych porach Seniorzy mogliby wejść, posiedzieć, porozmawiać, wypić herbatkę czy kawę; czasami obejrzeć telewizję.
Staramy się włączyć młodsze osoby do naszych działań. Szukamy chętnych osób do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Opr. PS