– Zwłaszcza młodzi ludzie wkraczając na rynek pracy nie zastanawiają się nad tym co będzie ich czekało gdy osiągnął wiek emerytalny – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Rozpoczynając karierę zawodową, godzą się na różnego rodzaju odstępstwa w opłacaniu składek przez pracodawców. Zapewne nawet nie wiedzą, że wśród emerytów są tacy, którzy pobierają świadczenie w wysokości prawie 22,5 tys. zł lub skromne 2 groszy.

Jak dodaje, część pracowników bagatelizuje temat przyszłej emerytury myśląc, że jest jakaś kwota minimalna, gwarantowana przepisami. Sądzą, że skoro odprowadzają jakieś składki, to na starość nie zostaną bez zabezpieczenia. To niestety błędne myślenie.

Aby otrzymać emeryturę minimalną należy spełnić pewne warunki. Jednym z nich jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn – 65 lat. Udowodnić wymagany okresami składkowymi i nieskładkowymi, który w przypadku pań wynosi 20 lat, a panów 25.

Przy czym okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych.

– W województwie podlaskim mamy prawie 150 tys. emerytów – informuje Katarzyna Krupicka. – Najwyższe obecnie świadczenia pobierane przez mieszkańca Białegostoku wynosi 14 950 zł. Otrzymuje je mężczyzna, który może pochwalić się 56-letnim okresem ubezpieczenia. Ale jego świadczenie jest niższe o niemal 7500 zł w porównaniu z emeryturą wypłacaną dla seniorki zamieszkującej w Bydgoszczy, która pobiera najwyższą emeryturą w kraju. Jej wysokość to 22 398 zł przy udokumentowanym stażu pracy wynoszącym 61 lat.

Skoro znamy już najwyższe, warto również zapoznać się z najniższymi emeryturami.

– W województwie podlaskim pobiera ją kobieta, która udowodniła 1 miesiąc i 15 dni opłacania składek pracując na umowie zleceniu. Jej wypłata to 31 gr – mówi rzeczniczka. – Ale Oddział w Biłgoraju wysyła świadczenia do pani, która pobiera najniższą emeryturę w Polsce. Przepracowała ona przez całe życie tylko jeden dzień i doczekała się wypłaty w wysokości 2 groszy.

Mimo tak znacznych dysproporcji w wysokości emerytur warto wiedzieć, że w województwie podlaskim przeciętna wysokość tego świadczenia wynosi 2154 zł i jest niższa o 223 zł w porównaniu do średniej w kraju.

Co do gwarantowanej kwoty minimalna emerytura przy udowodnieniu wymaganego stażu pracy w roku 2019 wyniosła ona 1100 złotych brutto.

Red. PS, fot. pixabay.com