Informacje o usłudze

Liczba godzin usługi:                                   16

Termin rozpoczęcia usługi:                         01.02.2020

Termin zakończenia usługi:                         13.03.2020

Maksymalna liczba uczestników:                5

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu:                                         Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Osoba do kontaktu:                                      Paweł Backiel

Telefon:                                                          85 7320 258

E-mail:                                                           uniwersytet.podlaski@gmail.com

Cel usługi

Uzyskanie umiejętności samodzielnej obsługi programów oraz aplikacji komputerowych w celu zwiększenia efektywności i kwalifikacji zawodowych. Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwościami komputera w codziennej pracy administracyjno-biurowej oraz w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi:                            Kurs składa się z 8 zajęć po 2 godziny dydaktyczne

Tematy zajęć:                                                Blok I.  Poczta internetowa

Blok II.  Aplikacje komputerowe

Blok III. Praca na plikach i folderach

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Dzięki szkoleniu, uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z komputera, poruszania się po Internecie, zarządzania plikami. Szkolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji zawodowych, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia szans na rynku pracy. Szkolenie ma charakter otwarty – umożliwia nie tylko przekazanie wiedzy przez szkolącego, ale również wymianę informacji pomiędzy biorącymi udział w kursie uczestnikami.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dorosłych posiadających już podstawową umiejętność obsługi komputera i Internetu, pragnących zapoznania się z zaawansowanymi opcjami wyszukiwarki Google oraz poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności komputera i Internetu oraz poznanie skrótów klawiszowych.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę:

Materiały dostarczane są w na maila podanego przez kursanta w formie plików pdf, oraz szablonów dokumentów lub skoroszytów (w wypadku ćwiczeń). oraz na życzenie kursanta wysyłane w wersji papierowej pod wskazany adres.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują „Certyfikat ukończeniu kursu”

 

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko:                                  Bartosz Płoński

Lokalizacja usługi:

Adres:                                                  Ul. Warszawska 44/1 IIIp, 15-077 Białystok, woj. podlaskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Zajęcia odbywają się w Sali wyposażonej w wydajne komputery stacjonarne lub laptopy oraz niezbędne urządzenia peryferyjne jak drukarki itp. Sala wyposażona jest również w projektor dzięki któremu wykładowca ma możliwość w pełni przekazania swojej wiedzy kursantom