Od 8 stycznia 2020 roku czekają na pacjentów zmiany podczas wizyt u lekarza. Otrzymają oni wyłączenie recepty w formie elektronicznej, a dotychczasowe papierowe recepty przestaną być używane, poza wyjątkowymi sytuacjami. Jest to zmiana, pozwalająca na zwiększenie efektywności zarządzania systemem ochrony zdrowia oraz w swoim założeniu ma przyczynić się do oszczędności czasu lekarzy, pacjentów i farmaceutów.

Co to oznacza dla pacjentów? O tym specjalnie dla nas Piotr Kawałko, radca prawny.

Jak to będzie wyglądać

Pacjenci, podczas wizyty lekarskiej, w wyniku której, zostaną im przepisane leki, otrzymają e-receptę. Otrzymają ją, w zależności od wybranego sposobu: na adres poczty elektronicznej wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta lub w postaci wiadomości tekstowej, wysłanej pod wskazany w IKP numer telefonu. Obie formy wymagają założenia specjalnego konta na portalu: pacjent.gov.pl prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia, założenie to jest bezpłatne.

W przypadku, gdy pacjent nie będzie posiadał zarejestrowanego konta, bądź nie poda w nim danych, pod które ma zostać przesłana e-recepta, dostanie od lekarza wydruk informacyjny z systemu e-recepty zawierający informacje o przepisanym leku i sposobie jego dawkowania.

Na każdej recepcie elektronicznej będzie się mógł znajdować tylko jeden lek. Kiedy podczas jednej wizyty lekarskiej zajdzie potrzeba wypisania kilku różnych leków, pacjent otrzyma tyle e-recept ile leków. Jest to zmiana w stosunku do obowiązujących dotychczas regulacji, ponieważ na receptach papierowych mogło być jednorazowo wypisywanych do pięciu różnych leków. Przy wypisaniu kilku leków, osoba wystawiająca receptę elektroniczną, będzie mogła połączyć je w jeden pakiet.

W przypadku realizacji e-recepty, pacjent będzie musiał udać się do wybranej przez siebie, apteki, w której farmaceuta odczyta kod zawarty w wiadomości dostarczonej na pocztę elektroniczną lub z otrzymanego wydruku informacyjnego.

W przypadku wiadomości tekstowej należy podać otrzymany 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL osoby, dla której leki zostały przepisane. Na tej podstawie farmaceuta odnajdzie w systemie receptę.

To ważne

Pakiet e-recept pacjent będzie mógł realizować w różnym czasie w różnych aptekach w zależności od swego wyboru. Będzie również możliwość realizacji recepty elektronicznej w części, tj. wykupienie tylko kilku pozycji przepisanego leku. Wówczas farmaceuta w systemie zaznaczy opcję „częściowej realizacji” recepty, która będzie mogła być w całości wykupiona w późniejszym terminie w tej samej aptece, w której rozpoczęto realizację.

Termin ważności recept elektronicznych będzie uzależniony od terminu trwania terapii. Jednorazowo lekarz będzie mógł maksymalnie przepisać leki na 360 dni stosowania, w takim przypadku e-recepta będzie ważna przez 365 dni.

Należy tutaj zauważyć, że przypadku gdy pacjent po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty lub od naniesionej na niej daty realizacji, zechce zrealizować receptę, wówczas leki zostaną wydane jedynie na okres pozostały do końca terapii. Przewidziane są trzy wyjątki od ogólnego sposobu obliczania terminu ważności recepty w zależności od leków jakie zostały na niej przepisane.

W przypadku recepty wystawionej na antybiotyki termin jej realizacji wynosi 7 dni od daty wystawienia, 120 dni od daty wystawienia jest przewidziane na produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta, a 30 dni jest przewidziane na środki odurzające, substancje psychotropowe.

Wprowadzany program, w odniesieniu do pacjentów, nie będzie inwazyjny, zaś stopień biegłości, poszczególnych osób w świecie cyfrowym nie będzie stanowił przeszkody w dostępie do leków i systemu opieki zdrowotnej. Pacjent zamiast wypisanej ręcznie recepty otrzyma wydruk informacyjny zawierający między innymi nazwę leku i sposób jego stosowania, przez co zdecydowanie uda się wyeliminować problem nieczytelnych recept.

 

Fot. pixabay.com, e-zdrowie.gov.pl

Tagi: