O działalności seniorskiej i międzypokoleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże opowiada Anna Rakieć.

Skąd się wzięły koła gospodyń wiejskich?

Pierwsze takie koła zaczęły powstawać w II połowie XIX wieku jako wzbogacenie obszaru działalności kółek rolniczych. Ich działalność stanowiła dość wierne odbicie sposobu funkcjonowania męskich organizacji. Podejmowały działania na rzecz edukacji mieszkańców wsi, pełniły funkcję oporu względem polityki zaborczej.
W dwudziestoleciu międzywojennym propagowały zasady racjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym. Wysoki standard organizowanych kursów (np. gotowania, krawieckich) oraz wymianę doświadczeń i informacji między kołami zapewniały specjalnie przeszkolone instruktorki.
W PRL – u koła zapewniały mieszkańcom wsi dostęp do brakujących dóbr i usług, np. organizowały „dziecińce”, wakacje dla dzieci na czas prac polowych, promowały rękodzieło ludowe i agroturystykę.

Czym dzisiaj zajmują się koła gospodyń wiejskich?

Oprócz wspólnego gotowania oraz tworzenia rękodzieła, członkowie organizują wycieczki, pielgrzymki, współorganizują święta, imprezy lokalne, biorą udział w konkursach, tworzą zespoły ludowe, organizują zajęcia, warsztaty.
Priorytetem jest działanie, aktywność sama w sobie, choć tak naprawdę nie ma jednego sztywnego wzorca działalności KGW.
Koła gospodyń wiejskich działają w niemal każdej wsi Gminy Dobrzyniewo Duże. Najprężniej funkcjonują we wsi: Pogorzałki, Gniła, Bohdan, Nowe Aleksandrowo.

Inicjatywy kół gospodyń wiejskich

Pierwsze gminne spotkanie pt. „Być kobietą – wieczór kobiet” odbyło się 23 listopada br. w WDK w Pogorzałkach i, sądząc po opiniach uczestników wydarzenia, możemy już myśleć o kolejnej edycji. Spotkanie zorganizowane zostało przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, a patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Dobrzyniewo Duże.

Był to wieczór adresowany do członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, a zorganizowany z myślą o kobietach i stanowiący przede wszystkim pretekst do wyjścia z domu, będący okazją do odpoczynku od codziennych obowiązków, domowych i zawodowych. Uczestniczki wieczoru kobiet miały do dyspozycji ekspertów z zakresu wizerunku, dbania o ciało, naturalnych kosmetyków, a także fryzjerstwa i cukiernictwa. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję, aby zdobyć cenną wiedzę, zadać bezpośrednie pytania wyjątkowym partnerom spotkania oraz skorzystać z zabiegów kosmetycznych.

Dwugodzinny program dostarczył paniom także ogromnej dawki śmiechu. „Kobiety z miasta B.” – to występ z kobietami, dla kobiet i o kobietach, który obfitował w serię zabawnych dialogów, dowcipów, improwizacji i wzruszających piosenek. Panie zaproszone zostały także do aktywnego włączenia się w wykład eksperta z zakresu rozwoju osobistego – Macieja Raciborskiego na temat „Zagrożeń współczesnego świata”. Jak na prawdziwy wieczór kobiet przystało, nie mogło zabraknąć także pokazu mody. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Białymstoku uczennice z Koła Modelingu zaprezentowały w Pogorzałkach kolekcje odszyte przez uczniów tejże szkoły. Pokaz mody zaprezentowany na pogorzelskiej scenie spotkał się z ogromnym aplauzem zgromadzonych i z pewnością zachęcił wiele pań do modowych eksperymentów. Wydarzenie zakończyło się dosłownie i w przenośni gorącym akcentem. A to wszystko za sprawą humorystycznego spektaklu artystycznego tańca z ogniem, którego fundatorem był wójt gminy Dobrzyniewo Duże.

Inwestycje dla seniorów

Koła gospodyń wiejskich to nie jedyna forma wspierania społeczności w gminie. W Chrabołach zakończony został remont budynku świetlicy wiejskiej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.
W zakres prac wchodził remont pomieszczeń: m.in. wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo kupiono wyposażenie, m.in. meble kuchenne, biurka, krzesła, oraz zestawy komputerowe wraz z monitorem Działania te poprawią komfort seniorów uczestniczących w projekcie, jak również usprawnią pracę pracowników, specjalistów, szkoleniowców.

Medale dla małżeństw z długim stażem

Seniorzy w gminie są tez doceniani, nie tylko lokalnie. 17 listopada w restauracji Sewilla w Dobrzyniewie Dużym odbyła się uroczystość odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie par, które w ostatnich latach obchodziły złote gody. Medale, przyznane jubilatom przez prezydenta Andrzeja Dudę, wręczył wójt Wojciech Cybulski, a towarzyszyli mu Krzysztof Pogorzelski – radny gminy oraz Krzysztof Bagiński – sekretarz gminy, którzy przekazali jubilatom okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Wójt gminy przekazał dostojnym parom wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i radości. Uroczystość uświetnił poetycki, słowno-muzyczny występ w wykonaniu Kamila i Marii Wróblewskich. Wszyscy dobrze bawili się przy akompaniamencie świetnej kapeli.

Opr. EW, fot. organizatorzy